Inloggen

Wijkvernieuwing Rijen-Zuid (zgn. Militaire wijk)

In samenwerking met bewoners en de gemeente Gilze en Rijen  vernieuwen we de zgn. Militaire wijk in Rijen-Zuid. Om deze wijk qua woningen, woonomgeving en sociaal-maatschappelijke aspecten ook naar de toekomst een aantrekkelijke plek te laten blijven om te wonen en te leven. De wijkvernieuwing betreft: Saksen Weimarstraat, Willem I Plein, Frederikplein, Karel Doormanstraat, Generaal van Geenstraat en een klein deel van de Julianastraat.

Ondanks de maatregelen voor beperking van het coronavirus, zetten we het werk voor de wijkvernieuwing door. De grootste verandering is echter de meest ingrijpende: de wijze van contact hebben en houden met u als bewoners en met de bewonerscommissie. Het is niet mogelijk om samen te komen, het gezelschapshuis is noodgedwongen dicht en contactpersonen in de wijk moeten op andere manier contact opnemen en onderhouden. Dat vinden we vervelend, maar we doen dit natuurlijk voor ieders gezondheid.

Bewonersadvies

Bewoners konden bij een tijdelijk inloophuis terecht om hun wensen en behoeften bij wijkvernieuwing te bespreken. En door huisbezoeken te doen, waarbij uitgebreid werd gesproken over hoe de bewoners de toekomst van Rijen-Zuid zien, werd het beeld nog completer. Zo kwam het bewonersadvies met de titel: ‘Rijen-Zuid, Voorwaarts mars!’ tot stand.

Gezelschapshuis

Uit het bewonersadvies bleek dat er in de wijk behoefte was aan ontmoeting en samen bezig zijn. Zo ontstond het Gezelschapshuis: een plek waar voor en door bewoners activiteiten worden georganiseerd. Er zijn koffie-ochtenden, kinderactiviteiten, kunstroutes, knutselochtenden e.d. Het wordt er steeds gezelliger! 

Bewonerscommissie

We hechten grote waarde aan betrokkenheid van bewoners. Contact over de woningen en woonomgeving vinden we belangrijk. In Rijen-Zuid doen we dat onder meer via de bewonerscommissie, waar zo’n 40 mensen lid van zijn.

Wat doet de bewonerscommissie?

• Zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Op vrijwillige, maar niet op vrijblijvende basis.
• Overlegt met Leystromen over bijvoorbeeld ontwikkelingsplannen, de uitvoer van onderhoud, leefbaarheid en gemeenschappelijk thema’s.
• Is aanspreekpunt binnen de wijk waar andere bewoners terecht kunnen als ze ergens tegen aan lopen.
• Zorgt voor open communicatie, zowel binnen als buiten de commissie. Zo wordt de achterban op de hoogte gehouden van activiteiten van de bewonerscommissie en worden zij betrokken bij standpuntbepaling.
• Communiceert periodiek met de bewoners van de wijk of buurt.
• Luistert naar wat speelt in de omgeving en bekijkt wat te doen.
• Is bereid om te komen tot een compromis als dat nodig is.
• Leden van de bewonerscommissie hebben een open houding, wederzijds vertrouwen en oog voor het algemeen belang.

Wat doet de bewonerscommissie niet?

De bewonerscommissie behandelt geen individuele bewonersvragen of reparatieverzoeken. Hiervoor kunt u rechtstreeks bij Leystromen terecht.

Contactpersonen in de wijk

 

Tijdens een huisbezoek beantwoordt Florian vragen en bespreekt voorkeuren en de persoonlijke situatie van bewoners. Bewoners van woningen die voor sloop en verkoop in aanmerkingen komen, ontvangen voor de zomer van 2020 een huisbezoek. Bewoners van een te renoveren woning ontvangen een huisbezoek in februari / maart 2021.

NB: vanwege de coronacrisis vinden gesprekken momenteel telefonisch plaats.

Tel: 06 - 82 67 20 66
E-mail: florian.fluit@Leystromen.nl

 

Bewoners die maatschappelijke ondersteuning willen of bijvoorbeeld niet de juiste hulp of zorg instantie kunnen vinden, kunnen contact opnemen met Ingrid.

Tel: 06 – 57 25 71 91
E-mail: ingridvandepol@contourdetwern

 

Mark wil graag samen met alle bewoners een gemeenschap maken waar iedereen trots op is! Voor het (verder) bespreken ideeën voor de wijk, als men persoonlijke talenten wil inzetten in de wijk of wanneer er andere problemen of suggesties zijn: neem contact op met Mark en/of Ingrid.

Tel: 06 – 57 57 29 77
E-mail: mark.McDonnell@leystromen.nl

Voor andere informatie of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen via e-mail: rijenzuid@leystromen.nl of telefonisch via 088 031 33 00.

Procedure verkoop woningen

In Rijen-Zuid staan 15 woningen op de verkooplijst. Bent u benieuwd hoe de verkoop van de woningen in zijn werk gaat? Of heeft u misschien wel belangstelling voor één van de woningen? In het document Procedure verkoop leest u er alles over!

Informatie

Afbeeldingen

De tekeningen die bij deze pagina zijn gevoegd zijn geen definitieve tekeningen. Deze geven echter een goede indruk van de nieuwe situatie.

Plankaart wijkvernieuwing Rijen-Zuid

Plankaart nieuwe hart van de wijk Rijen-Zuid