Inloggen

Wijkvernieuwing Rijen-Zuid (zgn. Militaire wijk)

In samenwerking met bewoners en de gemeente Gilze en Rijen  vernieuwen we de zgn. Militaire wijk in Rijen-Zuid. Om deze wijk qua woningen, woonomgeving en sociaal-maatschappelijke aspecten ook naar de toekomst een aantrekkelijke plek te laten blijven om te wonen en te leven. De wijkvernieuwing betreft: Saksen Weimarstraat, Willem I Plein, Frederikplein, Karel Doormanstraat, Generaal van Geenstraat en een klein deel van de Julianastraat.

Bewonersadvies

Bewoners konden bij een tijdelijk inloophuis terecht om hun wensen en behoeften bij wijkvernieuwing te bespreken. En door huisbezoeken te doen, waarbij uitgebreid werd gesproken over hoe de bewoners de toekomst van Rijen-Zuid zien, werd het beeld nog completer. Zo kwam het bewonersadvies met de titel: ‘Rijen-Zuid, Voorwaarts mars!’ tot stand.

Gezelschapshuis

Uit het bewonersadvies bleek dat er in de wijk behoefte was aan ontmoeting en samen bezig zijn. Zo ontstond het Gezelschapshuis: een plek waar voor en door bewoners activiteiten worden georganiseerd. Er zijn koffie-ochtenden, kinderactiviteiten, kunstroutes, knutselochtenden e.d. Het wordt er steeds gezelliger!

Download onze flyer met meer informatie over Rijen-Zuid

Bewonerscommissie

We hechten grote waarde aan betrokkenheid van bewoners. Contact over de woningen en woonomgeving vinden we belangrijk. In Rijen-Zuid doen we dat onder meer via de bewonerscommissie, waar zo’n 10 mensen lid van zijn.

Wat doet de bewonerscommissie?

• Zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Op vrijwillige, maar niet op vrijblijvende basis.
• Overlegt met Leystromen over bijvoorbeeld ontwikkelingsplannen, de uitvoer van onderhoud, leefbaarheid en gemeenschappelijk thema’s.
• Is aanspreekpunt binnen de wijk waar andere bewoners terecht kunnen als ze ergens tegen aan lopen.
• Zorgt voor open communicatie, zowel binnen als buiten de commissie. Zo wordt de achterban op de hoogte gehouden van activiteiten van de bewonerscommissie en worden zij betrokken bij standpuntbepaling.
• Communiceert periodiek met de bewoners van de wijk of buurt.
• Luistert naar wat speelt in de omgeving en bekijkt wat te doen.
• Is bereid om te komen tot een compromis als dat nodig is.
• Leden van de bewonerscommissie hebben een open houding, wederzijds vertrouwen en oog voor het algemeen belang.

Wat doet de bewonerscommissie niet?

De bewonerscommissie behandelt geen individuele bewonersvragen of reparatieverzoeken. Hiervoor kunt u rechtstreeks bij Leystromen terecht.

Procedure verkoop woningen

In Rijen-Zuid staan 15 woningen op de verkooplijst. Bent u benieuwd hoe de verkoop van de woningen in zijn werk gaat? Of heeft u misschien wel belangstelling voor één van de woningen? In het document Procedure verkoop leest u er alles over!

Keuzemogelijkheden voor bewoners van sloop- en verkoopwoningen

Leystromen biedt de bewoners van de 15 verkoopwoningen en 47 sloopwoningen keuzemogelijkheden voor een andere woning in Rijen-Zuid. Volgens het sociaal plan wijkvernieuwing hebben deze bewoners voorrang bij de keuze van een renovatie- of nieuwbouwwoning in de wijk. Ook komen zij zo nodig in aanmerking voor een wisselwoning. In de documenten hieronder leest u welke spelregels Leystromen daarvoor heeft opgesteld. Deze spelregels zijn in overeenstemming met het sociaal plan.

Contactpersonen in de wijk

Tijdens een huisbezoek beantwoordt Amal vragen en bespreekt voorkeuren en de persoonlijke situatie van bewoners. 

Telefoon: 06 51 21 46 20
E-mail: amal.benaissa@leystromen.nl

Caroline helpt u graag bij het uitvoeren van ideeën voor gezamenlijke activiteiten in de wijk om zo meer mensen met elkaar in contact te brengen.

Telefoon: 06 22 88 83 21
E-mail: caroline.buijs@leystromen.nl 

Voor andere informatie of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen via e-mail: rijenzuid@leystromen.nl of telefonisch via 088 031 33 00.

Informatie

Afbeeldingen

De tekeningen die bij deze pagina zijn gevoegd zijn geen definitieve tekeningen. Deze geven echter een goede indruk van de nieuwe situatie.

Plankaart wijkvernieuwing Rijen-Zuid

Plankaart nieuwe hart van de wijk Rijen-Zuid

Sloop fase 01a: Woningen Frederikplein 1 t/m 12, Woningen Willem I Plein 13 t/m 24

Sloop fase 01b: Woningen Karel Doormanstraat 1 t/m 17

Sloop fase 02: Woningen Karel Doormanstraat 19 t/m 37, Woningen Frederikplein 39 t/m 45

Nieuwbouw fase 01a: 18 eengezinswoningen

Nieuwbouw fase 01b: 9 eengezinswoningen

Nieuwbouw fase 02: 8 terraswoningen, 16 appartementen, 6 beneden-/bovenwoningen

 

Situatieschets geplande nieuwbouwwoningen
Inrichtingstekening ontwerp bestemmingsplan

Geel zijn de plekken waar uitsluitend woningen/appartementen komen. 

Grijs zijn de plekken waar straten (en parkeren) komen. Maar er kan ook groen komen.

Er is dus meer grijs gemaakt dan nodig is voor straten en/of parkeren. Dit geeft bewegingsruimte. In de Werkgroep openbare ruimte gaan we verder uitwerken. 

Groen zijn de plekken waar natuur/bomen of ander groen komen. Voor bomen die moeten verdwijnen vanwege de nieuwbouw, komen nieuwe bomen in de plaats.

Beeld van de nieuwbouw op verschillende plekken in de wijk