Inloggen

Samen pakken we woonfraude aan!

Bij Leystromen hechten wij veel waarde aan dat uw huis een thuis is. Het is daarom belangrijk dat u zich veilig voelt in uw woning. Woonfraude kan dat gevoel van veiligheid wegnemen. Daarom vragen wij uw hulp met het herkennen van woonfraude.

Wat is woonfraude?

Woonfraude is een vorm van oplichting rondom de woning. Er zijn verschillende vormen van woonfraude. Enkele voorbeelden van woonfraude zijn:

  • Onderverhuren zonder toestemming
  • Niet zelf in de woning wonen
  • Fraude met de huurtoeslag
  • Doorgeven van een woning aan familie of vrienden
  • Te veel mensen die in één woning (overbewoning)
  • Hennep kweken in de woning

Woonfraude aanpakken voor uw woonplezier en veiligheid

Waarom is het zo belangrijk om samen woonfraude aan te pakken? De wachtlijst voor een woning wordt steeds langer. Wanneer iemand zijn huis stiekem aan een ander onderverhuurt, komt de woning niet vrij. Terwijl sommige mensen al jaren op de wachtlijst staan. We zien vaak dat illegale bewoners overlast veroorzaken. Dit is niet goed voor uw woonplezier en veiligheid. Wanneer iemand hennep kweekt in uw omgeving, geeft dit ook overlast, zoals stank- of wateroverlast. Als er oververhitting of kortsluiting plaatsvindt kan er zelfs brand ontstaan. U ziet dingen die wij niet zien, ziet u iets verdachts? Meld het ons!

Wat doen wij met uw melding?

  • Wij gaan strikt vertrouwelijk om met uw melding
  • Wij nemen iedere melding in behandeling en doen onderzoek
  • U kunt woonfraude anoniem melden. Maar de kans is groter dat wij woonfraude kunnen aanpakken als wij u mogen benaderen voor extra informatie

 Woonfraude heeft gevolgen voor de huurder. Als wij voldoende bewijs hebben dan starten wij een procedure op. Dit kan betekenen dat we naar de rechter gaan en dat de huurder zijn woning kan kwijtraken.

Hoe melden?

Vermoedt u woonfraude? Denkt u dat er mensen wonen in een woning die daar niet horen? Of spelen er zaken rondom de woning die u niet vertrouwt? Meld het ons. Dit kan op verschillende manieren: