Inloggen

Onderhoud en renovatie

Het is belangrijk dat uw woning in goede staat verkeert. Service en kwaliteit staan bij ons voorop.

Onderhoud

Denk hierbij aan werkzaamheden aan het dak of de gevel of het schilderen van de buitenkant van de woning. Wij vragen hiervoor uw medewerking.

Naast het verlenen van toegang aan vaklieden van het uitvoerende bedrijf is het ook noodzakelijk dat u voorwerpen die in de weg staan of hangen tijdelijk verwijdert. Denk hierbij aan bloempotten, tuinmeubelen en in sommige gevallen ook de zonwering. Wij informeren u per brief wanneer de werkzaamheden starten en wat we van u verwachten. 

Renovatie

Denk hierbij aan het vervangen van kozijnen, dakgoten of een CV ketel. Over de uitvoer van de werkzaamheden informeren wij u ruim tevoren per brief. Natuurlijk doen wij tijdens zo'n traject ons uiterste best om overlast te beperken. Het kan voorkomen dat de werkzaamheden zo omvangrijk zijn dat in overleg met de bewoners hiervoor een bewonerscomité wordt opgericht. Dit is echter niet het geval als het gaat om eenvoudigere onderhoudswerkzaamheden.

Bij onderhoud en renovatie doen we ons uiterste best om overlast te beperken.

Bij sommige werkzaamheden kan het zijn dat we de leefwereld van beschermde planten en dieren verstoren. Welke maatregelen we nemen volgens de Wet Natuurbescherming, leest u hier.

Veelgestelde vragen bij onderhoud

Wat houdt een technische inspectie in?

Er zijn twee soorten technische inspecties: 

o Een technische inspectie door de opzichter: een dergelijke technische inspectie gebeurt naar aanleiding van een melding van de huurder. De klacht wordt door de opzichter beoordeeld. 

o Een technische inspectie op verzoek van het team planmatig onderhoud: hierbij kijken we ook naar de technische staat van enkele onroerende zaken in de woning en besluiten we of deze vervangen gaan worden. Vervanging of herstel zal niet direct gebeuren. Soms worden inspecties in opdracht van Leystromen door andere bedrijven uitgevoerd.