Inloggen

Leye Energie levert duurzame energie en is een dochteronderneming van Leystromen.

Huurt u een woning van Leystromen met PV-panelen, een individuele warmtepomp of een andere alternatieve duurzame verwarmingsinstallatie? Of is er in uw appartementencomplex een collectieve warmtepompinstallatie aanwezig? Dan is Leye Energie in de meeste gevallen uw leverancier van warmte voor verwarming, koude voor koeling en van warm tapwater.

Warmtewet

Vanaf 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze wet is bedoeld om consumenten van Warmte te beschermen tegen te hoge tarieven van leveranciers. Met Warmte wordt warm water voor verwarming en warm tapwater bedoeld. Leye Energie is leverancier van Warmte.

Warmtelevering komt voor in woongebouwen met blokverwarming en collectieve Warmte Koude Opslag-installaties (WKO). De wet regelt onder andere de maximale tarieven en de manier waarop deze worden afgerekend. De maximale tarieven worden elk jaar door de Minister van Economische Zaken vastgesteld. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of leveranciers van Warmte zich aan de regels houden.

Wilt u meer weten over de Warmtewet? Bekijkt u dan de website van Consuwijzer 

Installaties en tarieven

Heeft u een collectieve WKO-installatie in een centrale ruimte van uw appartementencomplex?
Dan krijgt u een Individuele Leverovereenkomst van Warmte / Koude aangeboden door Leye Energie. De manier van levering en de voorwaarden daarvoor vallen onder de Warmtewet. U betaalt elke maand een voorschot dat bestaat uit een vast en een variabel deel. U ontvangt elk jaar van ons een afrekening van het voorschot.

Tarieven Leverovereenkomst Warmte / Koude met Leye Energie
Leye Energie brengt voor de levering een variabele vergoeding en een vastrecht in rekening. Daarnaast brengt Leye Energie kosten in rekening voor de meter en / of voor de afleverset. De tarieven hiervoor vindt u op het Tarievenblad Warmte. Deze voldoen volledig aan de eisen van de Warmtewet. De tarieven worden elk jaar vastgesteld en op deze website gepubliceerd.

Heeft u een individuele installatie in uw woning of bedrijfsruimte?
Dan krijgt u een individuele huurovereenkomst voor een duurzame installatie (onder andere PV-panelen, infrarood panelen met bijbehorende installaties of een warmtepomp) aangeboden van Leye Energie. Hierbij huurt u de betreffende installatie. De stroom en het water die hiervoor nodig zijn, komen van de aansluiting in uw woning of de bedrijfsruimte die op uw naam staat. De manier van levering en de voorwaarden vallen NIET onder de Warmtewet.

Tarievenovereenkomst Duurzame Installatie met Leye Energie
Leye Energie brengt u voor het gebruik van de Duurzame Installatie een huurbedrag in rekening. De tarieven hiervoor vindt u op het Tarievenblad Duurzame Installaties. De tarieven worden elk jaar aangepast en op deze website gepubliceerd.

Storing melden

Heeft u een overeenkomst met Leye Energie en huurt u een woning of bedrijfsruimte van Leystromen in een van de volgende straten:

- Kerkstraat, Gilze
- Raadhuisstraat, Moergestel
- Poirterstraat, Oisterwijk
- Schoolstraat, Hilvarenbeek
- Wagenmaker, Hilvarenbeek

Dan kunt u voor een storing contact opnemen met de firma Kuijpers, telefoonnummer 0900 20 50 800. U kunt de storing ook via hun website doorgeven: www.kuijpers.nl/storing-melden.

Heeft u een overeenkomst met Leye Energie en woont u in de Wermenbossestraat in Goirle. Dan kunt u voor een storing contact opnemen met de firma NRGteq, telefoonnummer 073 711 45 68.

Heeft u een overeenkomst met Leye Energie en huurt u een woning in een van de volgende straten:
- Secretaris van den Hoevelstraat, Oisterwijk
- Van Rijckevorsellaan, Oisterwijk
- Jopie Smuldersstraat, Oisterwijk
- Boy Ecurystraat, Oisterwijk
- Mark van de Snepscheutstraat5, Oisterwijk

Dan kunt u voor een storing contact opnemen met Leystromen 088 031 33 09 of de storing melden via onze website.

 

Voor algemene vragen of opmerkingen bereikt u ons via e-mail: info@leyeenergie.nl of telefonisch via 088 031 33 00. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.