Inloggen

Leystromen ontwikkelt regelmatig nieuwbouwwoningen. Hieronder vindt u het actuele overzicht.

Let op! Wij verhuren onze woningen via Woning in Zicht (WiZ). Dat geldt ook voor nieuwbouwwoningen. Als u wilt reageren op een woning, moet u ingeschreven zijn bij WiZ.

Bij sommige projecten kan het zijn dat we de leefwereld van beschermde planten en dieren verstoren.

Pilot land van Hilver

Pilot Land van Hilver is een samenwerking tussen Leystromen en van der Weegen. Het doel van deze samenwerking is de leefbaarheid in de kleine kernen van ons werkgebied vergroten. In Biest-Houtakker en Baarschot was het realiseren van woningbouw niet meer mogelijk vanwege de hindercirkels van de bestaande agrarische bedrijven. Deze agrarische gronden zijn in het verleden aangekocht en worden herontwikkeld tot meerdere nieuwbouwlocaties. Het gaat om 10 locaties verspreid over de twee kernen. Naast bouwkavels en koopwoningen worden er ook sociale huurwoningen gerealiseerd. De locaties Brouwershof fase 2 in Baarschot en Beverakkers V in Biest-Houtakker moeten nog ontwikkeld worden. Overige locaties zijn inmiddels verkocht of verhuurd. Voor Brouwershof fase 2 zijn we bezig met het stedenbouwkundig plan. Bij Beverakkers V zijn we het bestemmingsplan aan het aanpassen.

Meer informatie over de bouwpercelen en de verkoop:
wonen in het land van hilver of hier wonen.