Inloggen

Huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Dit doen we ook dit jaar weer. Omdat prijzen ook voor ons stijgen, betekent dit in veel gevallen dat wij de huur verhogen. Het geld van de huurverhoging is onder andere nodig om in bouw, onderhoud en verduurzaming van woningen te investeren. Wat dat voor u betekent, kunt u lezen in de brief over huuraanpassing die u eind april van ons krijgt.

De huuraanpassing vanaf 1 juli 2024

Rond 25 april ontvangt u van ons een brief over de huurverhoging. Wij verhogen dit jaar de huurprijzen van sociale huurwoningen met 5,1%. Dit percentage is gebaseerd op de loonontwikkeling in Nederland min 0,5%. De vrije-sectorwoningen verhogen we dit jaar met 5,5%. Dat is het percentage van de inflatie + 1%.

 

Eenmalige huurverlaging

Huurders met een laag inkomen hebben de mogelijkheid om huurverlaging aan te vragen. De kale huurprijs wordt dan verlaagd naar € 577,91.

Let op: u kunt huurverlaging aanvragen kan tot eind 2024.

Wanneer komt u in aanmerking voor eenmalige huurverlaging?

 • U woonde al op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
 • Uw inkomen is minstens 6 maanden vóór u huurverlaging aanvraagt, niet meer dan 120% van het inkomen waarbij recht op huurtoeslag bestaat. Het gaat om de volgende inkomensgrenzen:
  • 1-persoonshuishouden tot AOW-leeftijd: € 24.840 per jaar
  • meerpersoonshuishouden tot AOW-leeftijd: € 32.370 per jaar
  • 1-persoonshuishouden vanaf AOW-leeftijd: € 26.430 per jaar
  • meerpersoonshuishouden vanaf AOW-leeftijd:€ 35.150 per jaar
 • Als u in 2024 om huurverlaging vraagt, gelden de inkomensgrenzen van 2024. Oók als een deel van dit inkomen van 6 maanden in 2023 valt.
 • De huur is in 2024 hoger dan € 577,91
 • U heeft nog niet eerder een huurverlaging gehad voor huurders met een laag inkomen

Wilt u in aanmerking komen voor eenmalige huurverlaging? Neem dan telefonisch contact met ons op: 088 031 33 00. Of stuur een e-mail naar info@leystromen.nl

Huurtoeslag

In 2020 zijn de inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen. Dat betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt u geen huurtoeslag meer.

Meer informatie:
Toelichting Woonbond huurtoeslag

Tijdelijke huurkorting

Heeft u tijdelijk geen inkomen of is een deel van uw inkomen weggevallen (bijvoorbeeld na een scheiding). En heeft u nog geen andere woning kunnen vinden waarvan de huurprijs beter bij u past? In sommige gevallen kan Leystromen uw huur tijdelijk verlagen. Daar moet u ons zelf om vragen.

U kunt ons hierover bellen: 088 031 33 00. Of stuur een e-mail naar: info@leystromen.nl

Veel gestelde vragen

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Maar misschien kunt u het antwoord hieronder ook wel vinden bij de meest gestelde vragen?

Huuraanpassing 2024

Welke regels gelden er voor een huurverhoging?

De huur mag maar 1 keer per jaar worden aangepast en daarbij niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Ook moet de verhuurder u minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen.

Wanneer vindt de huurverhoging plaats?

Er is geen vaste datum waarop de huur aangepast mag worden. Meestal worden de huren vanaf 1 juli aangepast. Leystromen verhoogt de huren ook vanaf 1 juli.

Wanneer krijg ik de brief over mijn huuraanpassing?

Voor 1 mei krijgen al onze huurders een brief met daarin de individuele huuraanpassing. De huuraanpassing gaat in op 1 juli.

Ik zie de brief al als ik inlog op de website, maar ik heb de brief nog niet ontvangen.

In verband met de verwerkingstijd is het niet mogelijk alle brieven tegelijk op de website beschikbaar te maken. Als u regelmatig inlogt op de website, heeft u het voordeel dat u de brief al eerder heeft. We verwachten dat u de brief rond 25 april in de brievenbus vindt.

Waaruit bestaat de huuraanpassing en hoe hoog is deze?

Sociale huurwoningen:
De kale huurprijs van onze sociale huurwoningen verhogen we dit jaar met 5,1% (loonontwikkeling min 0,5%). A

Vrije sector (niet-sociale huurwoningen):
De huuraanpassing is gebaseerd op de loonontwikkeling en dat betekent dat we de huren van de vrije sectorwoningen (behalve de met CPI te verhogen woningen) verhogen met 5,5%.

Mijn buurman betaalt minder huur dan ik. Hoe kan dat?

Als een woning wordt opgezegd en opnieuw wordt verhuurd, mag Leystromen de huur aanpassen. Wij brengen deze dan in overeenstemming met de kwaliteit van de woning. De kwaliteit van een woning wordt bepaald door het aantal (woningwaarderings)punten.

 • Als uw buren langer in de woning wonen, dan kan hun huur lager zijn. Dat komt omdat Leystromen de huur pas aanpast aan het aantal punten als er een nieuwe huurder komt.
 • Een andere mogelijkheid is dat het uitrustingsniveau van de woning van uw buren lager is. Bijvoorbeeld er is geen of een oudere cv-installatie aanwezig. Of de woning van uw buren heeft ander energielabel. Ook daardoor kan de huur van uw buren lager zijn.
 • Leystromen kijkt regelmatig of het huurprijsbeleid zorgt voor voldoende betaalbare woningen. Als het nodig is stellen wij het beleid bij. Omdat het beleid de afgelopen jaren is bijgesteld, kan er ook verschil in huurprijzen ontstaan. Nieuwe uitgangspunten van beleid gelden altijd alleen voor nieuwe huurovereenkomsten.

Hoe zit het met de voorschotbedragen voor de servicekosten?

In de brief over de huuraanpassing staat alleen de nieuwe kale huurprijs vanaf 1 juli. Als u servicekosten betaalt, ontvangt u ieder jaar van ons een afrekening. In die brief staat of de voorschotbedragen worden aangepast en wat daardoor de totale huurprijs is (kale huurprijs + servicekosten).

Verandert er iets aan de prijzen van verschillende premies?

Omdat we te maken hebben met stijgende kosten, verhogen we dit jaar ook de verschillende premies.

 • Glasfonds: de premie gaat van € 0,88 naar € 1,00 per maand.
 • Onstoppingsverzekering: de premie gaat van € 1,30 naar € 1,39 per maand.
 • Serviceabonnement: de premie gaat van € 3,55 naar € 3,72 per maand

Verandert er iets aan de Energie Prestatie Vergoeding?

De prijs voor de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) wordt verhoogd met 3,8%

Hoe zorg ik ervoor dat ik per 1 juli de juiste huurprijs betaal?

U kunt uw huur op verschillende manieren betalen.

 • Automatische incasso: dit is de meest gebruikte (en makkelijkste) manier om uw huur te betalen. Leystromen past voor u de huurprijs per 1 juli automatisch aan. U hoeft zelf niets te doen.
 • Betaalopdracht bank: wanneer u een periodieke betaalopdracht aan uw bank heeft verstrekt, moet u wel zelf actie ondernemen. U doet dit door uw bank opdracht te geven het bedrag van de automatische overboeking aan te passen. Dat geldt ook als u uw huur rechtstreeks aan ons laat betalen door bijvoorbeeld de sociale dienst, kredietbank of een bewindvoerder. Vergeet niet uw klantnummer te vermelden in de betaalopdracht. Dan weten wij van wie de betaling is.

Eenmalige huurverlaging 2024

Wanneer kom ik in aanmerking voor eenmalige huurverlaging?

 • U woonde al op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
 • Uw inkomen is minstens 6 maanden vóór u huurverlaging aanvraagt, niet meer dan 120% van het inkomen waarbij recht op huurtoeslag bestaat. Het gaat om de volgende inkomensgrenzen:
  • 1-persoonshuishouden tot AOW-leeftijd: € 24.840 per jaar
  • meerpersoonshuishouden tot AOW-leeftijd: € 32.370 per jaar
  • 1-persoonshuishouden vanaf AOW-leeftijd: € 26.430 per jaar
  • meerpersoonshuishouden vanaf AOW-leeftijd:€ 35.150 per jaar
 • Als u in 2024 om huurverlaging vraagt, gelden de inkomensgrenzen van 2024. Oók als een deel van dit inkomen van 6 maanden in 2023 valt.
 • De huur is in 2024 hoger dan € 577,91.
 • U heeft nog niet eerder een huurverlaging gehad voor huurders met een laag inkomen.

 

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen

Als u voldoet aan de voorwaarden (Zie: wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging) vragen wij u om de volgende gegevens naar ons te sturen:

 • Een verklaring 'Actuele samenstelling van uw huishouden'.
 • Bewijs van uw huidige inkomen en dat van alle andere medebewoners boven de 27 jaar. (Ook wanneer het inkomen €0,- is.)
  Dit kan bijvoorbeeld met loonstroken van 6 maanden geleden en de meest recente.

U kunt deze informatie mailen naar info@leystromen.nl.

Wanneer huurverlaging wordt toegekend, gaat deze in op de 1e van de maand van de tweede maand (dus ruim 1 maand) na de datum van indiening van het huurverlagingsvoorstel.

Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt huurverlaging aanvragen tot eind 2024.

Bezwaar

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de huuraanpassing?

Als u het niet eens bent met de huuraanpassing kunt u dit tot 1 juli aan ons laten weten. Gebruik hiervoor de modelbrief van de Huurcommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen (zie www.huurcommissie.nl).

Huurders van vrije sector woningen kunnen ook schriftelijk bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Dat doet u bij de Huurcommissie en binnen vier maanden na de ingangsdatum van de aanpassing. De Huurcommissie beoordeelt alleen of de verhoging niet meer is dan toegestaan.

Mijn woning heeft een onderhoudsgebrek. Kan ik de huuraanpassing nu weigeren?

Nee, een onderhoudsgebrek is geen reden om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing. Ernstig achterstallig onderhoud is geen reden om bezwaar te maken. Komt u er met Leystromen niet uit dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. U kunt wel een verzoek indienen voor tijdelijke huurverlaging als onderhoudsgebreken niet goed worden opgelost.

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Dat is mogelijk als uw kale huurprijs door de huuraanpassing hoger wordt dan de maximale huurprijs voor uw woning. U kunt dit zelf nagaan met de huurprijscheck van de Huurcommissie. Ook als het percentage van de huuraanpassing hoger is dan het percentage dat wettelijk is toegestaan, kunt u bezwaar maken. Dit geldt niet voor huurcontracten van de vrije sector woningen.

Wat doet Leystromen met mijn bezwaarschrift?

Sociale huurwoningen
Leystromen beoordeelt uw bezwaar en u ontvangt schriftelijk onze reactie. U beslist zelf of u uw bezwaar intrekt of dat wij het doorsturen naar de Huurcommissie. Als u uw bezwaarschrift niet intrekt, zijn wij wettelijk verplicht de Huurcommissie uitspraak te laten doen. Hiervoor moeten leges betaald worden. Wordt u in het gelijk gesteld, dan betaalt Leystromen de leges. Als de huurcommissie u in het ongelijk stelt, moet u zelf de leges betalen. Dit kost u dan € 25,00.

Vrije sector (Niet sociale huurwoningen)
U meldt zich binnen vier maanden na de ingangsdatum van de aanpassing bij de Huurcommissie. Zij beoordelen of de verhoging niet meer is dan toegestaan.

Kamers en garages

Waar bestaat de huuraanpassing uit en hoe hoog is deze?

 • De overheid heeft besloten dat dit jaar de huren van kamers met 5,8% mogen stijgen. Leystromen verhoogt de huur iets minder: 5,3%
 • Garages en parkeerplaatsen krijgen geen huuraanpassing.

Wat is de maximale huurprijs van kamers?

Met het puntensysteem voor onzelfstandige woningen kunt u bepalen wat de maximale 'kale' huur van de kamer mag zijn. Hier bovenop komen dan eventuele servicekosten, zoals kosten van gas, water en elektriciteit.
Is de kale huur hoger dan de maximale huur volgens het puntensysteem? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Huurtoeslag

Moet ik de Belastingdienst informeren over de nieuwe huurprijs als ik huurtoeslag ontvang?

Wij geven uw nieuwe huurbedrag eind juni door aan de Belastingdienst voor de Toeslagen. U mag dit zelf al eerder doorgeven. De huurprijswijziging wordt door de Belastingdienst in de definitieve berekening over 2023 verrekend. Dat gebeurt in 2024. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Hoe kan ik een proefberekening maken?

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? En welk bedrag? Maak dan een proefberekening. Kunt u huurtoeslag krijgen? Dan moet u die nog wel zelf aanvragen.