Inloggen

Huur opzeggen

U kunt de huur op elke gewenste werkdag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal een maand.

Let op: staat de huurovereenkomst op beider naam, maar gaat u bijvoorbeeld door echtscheiding apart van elkaar wonen, dan moet de vertrekkende huurder zijn/haar huurrecht opzeggen. Gebruik daarvoor het formulier opzegging huurrecht

Na huuropzegging ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging van ons. En maken we met u een afspraak voor een opname van uw woning.

Wilt u uw huur niet via onze website opzeggen? Dan kunt u het formulier 'huur opzeggen' downloaden of bij ons ophalen. Wilt u de huur opzeggen van een garage of parkeerplaats? Dan kunt u dit formulier downloaden: formulier 'huur opzeggen garage of parkeerplaats'. Natuurlijk kunt u ons ook bellen, dan sturen we het formulier toe. Onderteken het formulier samen met de eventuele medehuurder. Bij overlijden van de huurder hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig.

 

Verhuizen

Laat uw woning dan netjes achter! Schoon, leeg en opgeruimd. Lees meer hierover in de flyer Verhuizen? Zo laat ik mijn woning achter.

Het is belangrijk dat u uw nieuwe adres doorgeeft aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente waarin u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres in het bevolkingsregister. Zorg ervoor dat u de meterstanden noteert en dat energieleveranciers op de hoogte zijn van uw vertrek. Wilt u meer informatie? Bekijk dan de folder Ik ga verhuizen .

Overname van goederen

Het is mogelijk om spullen ter overname aan te bieden aan de toekomstige huurder (bijvoorbeeld gordijnen, rails en vloerbedekking). U bespreekt met de nieuwe huurder of deze spullen over wil nemen. Hiervoor vult u het formulier 'Overnames' in.

 

Zelf aangebrachte voorzieningen

Deed u tijdens uw huurperiode zelf aanpassingen in uw woning zoals een eigen keuken of badkamer? Dat noemen wij Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Leystromen neemt deze van u over als ze zijn aangebracht en onderhouden volgens de regels die gelden bij Zelf Aangebracht Voorzieningen.

Spullen ter overname? Bespreek het met de woonmakelaar

Huur opzeggen bij overlijden

Wanneer iemand in uw omgeving overlijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. U moet een heleboel zaken regelen zoals het opzeggen of voortzetten van de huur. Uiteraard kunt u op onze hulp rekenen. Als de huurder overlijdt, kunnen achterblijvende bewoners niet in alle gevallen in de woning blijven wonen. Meer informatie vindt u bij wijziging huishoudsamenstelling

Bent u nabestaande en wilt u de huur opzeggen? Dan kan dat via deze website, door een formulier huur opzeggen te downloaden (bovenaan deze pagina) of door dit formulier bij ons op te halen. 

 


Veelgestelde vragen bij huur opzeggen

Wat is een opname?

Bij de opname bekijkt de woonmakelaar samen met u de staat van de woning en vertelt u wat u moet doen om de woning goed achter te laten. U ontvangt een rapport met bevestiging van de afspraken. 


Wanneer lever ik de sleutels van de woning in?

Bij de opname spreekt de woonmakelaar met u af op welke manier u de sleutels van uw woning inlevert.

Wanneer ontvang ik een eindafrekening?

Binnen 30 dagen nadat u de sleutel van uw woning heeft ingeleverd, ontvangt u een eindafrekening.* Als wij u kosten in rekening brengen voor eventuele schade, schoonmaak of achterstallige huur, vermelden we dat duidelijk op de eindafrekening. Ook eventuele vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen vindt u terug op de eindafrekening.

  

*Bij appartementen wordt de eindafrekening voor gas, licht en water soms maar 1 keer per jaar gemaakt. Het kan dus zijn dat u in dat geval het volgende kalenderjaar nog een rekening ontvangt. Uiteraard betaalt u alleen het bedrag over de periode dat u de woning huurde.

Ik heb teveel of te weinig huur betaald

Dan wordt dit in de eindafrekening verwerkt. De afrekening van eventuele stook- of servicekosten krijgt u later. Als u in een complex woont met gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen, ontvangt u de eindafrekening servicekosten in het jaar nadat u de huur heeft opgezegd. 

Kan Leystromen het contract met de huurder opzeggen? Zo ja, met welke reden?

Het opzeggen van de huurovereenkomst door Leystromen gebeurt alleen wanneer er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst, herstructurering of wanprestatie. In de laatste situatie moet u denken aan huurachterstand, ernstige overlast of het kweken van hennep. Leystromen start bij wanprestatie een procedure om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen.

Ik betaal automatisch en ontvang toch een aanmaning.

Het bedrag is dan niet door Leystromen ontvangen. Neem in dit geval contact met ons op via 088 - 031 34 39 of incasso@leystromen.nl.

Ik kan de huur niet voor de 1e van de maand betalen, wat moet ik nu doen?

Volgens de huurovereenkomst bent u verplicht de huur vóór de 1e van de maand te betalen. Als dat niet lukt, is het verstandig om contact met ons op te nemen via 088 031 34 39 of incasso@leystromen.nl.  Zo kunt u problemen voorkomen.

Wanneer wordt een automatische incasso geïnd?

Als u uw bank of Leystromen opdracht gaf voor een automatische incasso, wordt deze op de eerste dag van de maand afgeschreven. Als deze datum in het weekend valt, wordt de huur de eerste werkdag na de eerste van de maand afgeschreven.

Mijn huurprijs is inclusief kosten voor waterverbruik. Toch krijg nog een aparte factuur van Brabant Water. Hoe komt dat?

Bij sommige woningen is een voorschot op het eigen waterverbruik inderdaad onderdeel van de maandelijkse huur. Hiervoor ontvangt u 1 keer  per jaar een eindafrekening van Leystromen. Daarnaast betaalt u direct aan Brabant Water een bedrag voor de zuiveringsheffing (het zuiveren van water voordat het uit de kraan komt). Dit is een heffing die direct door Brabant Water aan u doorberekend wordt. Dat heeft dus niets te maken met uw waterverbruik. 

Wat houdt Schuldhulpverlening in? (SHV)

Als u problemen heeft of problemen verwacht met uw financiën, kunt u zich melden bij de afdeling Vroegsignalering van uw gemeente. Samen met u kijken zij wat de mogelijkheden zijn voor schuldsanering of bemiddeling. Ook kan Leystromen u aanmelden bij de gemeente voor ondersteuning bij schulden. Neem in ieder geval altijd zo snel mogelijk contact op met Leystromen als u financiële problemen heeft. Wij kunnen u helpen een oplossing te vinden.

Ik betaal elke maand huur en toch ontvang ik van Leystromen een brief over mijn betalingen.

Waarschijnlijk betaalt u het bedrag niet op de afgesproken datum of niet het juiste bedrag. U ontvangt dan een aanmaning. Maar voor vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons via 088 031 34 39 of incasso@leystromen.nl.

Ik betaal de huur automatisch, maar ontvang nu voor een klein bedrag een aanmaning.

Waarschijnlijk heeft u gebruik gemaakt van een periodieke overboeking en bent u vergeten om het nieuwe bedrag na de huuraanpassing door te geven aan uw bank. Neem in dit geval contact met uw bank op en pas het af te schrijven bedrag aan. Betaal het openstaande bedrag zo snel mogelijk. Voor verdere vragen, neem gerust contact met ons op via 088 031 34 39 of incasso@leystromen.nl

Wat gebeurt er als ik de huur niet betaal?

U ontvangt van ons altijd eerst een aanmaning of sommatie. Reageert of betaalt u dan nog niet, dan zijn we helaas genoodzaakt om een deurwaarderskantoor in te schakelen. Dat leidt altijd tot extra kosten voor u en in het uiterste geval tot een huisuitzetting. Wij doen er natuurlijk alles aan om dat te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat u contact met ons opneemt bij eventuele betaalproblemen. Wij zijn bereikbaar via 088 031 34 39 of incasso@leystromen.nl.
Wanneer ontvang ik een afrekening van de servicekosten?

Binnen 6 maanden na het eind van het kalenderjaar waarin u de servicekosten heeft betaald, ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Dit betekent dat u uiterlijk 30 juni van een bepaald jaar, de afrekening over het voorgaande kalenderjaar ontvangt.

Welke informatie moet er staan op een afrekening servicekosten?

Op een afrekening servicekosten moet voor iedere kostensoort apart het aandeel worden vermeld dat u daarin heeft. Ook moet uw aandeel worden vermeld in de totale werkelijke kosten.

Hebben mijn servicekosten invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, u kunt bepaalde servicekosten bij de kale huurprijs optellen. Het gaat om de maandelijkse kosten van de volgende services:

• elektriciteitskosten voor de lift, de verlichting en bijvoorbeeld de ventilatie- en alarminstallaties voor gemeenschappelijke ruimten

• schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten

• kosten voor de diensten van een huismeester/beheerder

U mag maximaal €12 bij de kale huurprijs optellen, ook als u een hoger bedrag betaalt.

Vallen onderhoudskosten onder servicekosten?

Het onderhoud waar wij als verhuurder toe verplicht zijn, kan niet in de servicekosten worden doorberekend. Dat kan  wel als u met ons heeft afgesproken dat Leystromen onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden verricht die op grond van de wet en het 'Besluit kleine herstellingen' door de huurder moeten worden gedaan.

In de brief die ik ontvangen heb van Leystromen staat dat ik geld terug krijg. Wanneer wordt dit op mijn rekening gestort?

Het door u te ontvangen bedrag wordt z.s.m. (uiterlijk binnen 30 dagen) op uw rekening bijgeschreven.


In de brief die ik ontvangen heb van Leystromen staat dat ik geld moet bijbetalen. Hoe kan ik dat het beste doen?

Als u ons machtigde voor uw betalingen, wordt het door u te betalen bedrag binnen 30 dagen na datum dagtekening van uw rekeningnummer afgeschreven. Maakt u gebruik van AcceptEmail? Dan ontvangt u een acceptmail voor uw betaling. In elk ander geval zult u uw bank opdracht tot betaling moeten geven. 

Als ik verhuis, moet ik dan over een heel jaar servicekosten betalen?

Nee, u betaalt slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel wordt berekend over de periode dat u daadwerkelijk heeft gehuurd (deze periode kan dus afwijken van de periode dat u er daadwerkelijk heeft gewoond).


Als ik verhuis, ontvang ik dan meteen een afrekening servicekosten?

Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten gelijktijdig met alle overige huurders. U ontvangt namelijk een aandeel in de totale kosten. Deze totale kosten zijn pas vast te stellen na afloop van de afrekenperiode. Het is dus belangrijk om bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens aan Leystromen door te geven.


Kan Leystromen de maandelijkse voorschotten wijzigen?

Het voorschot servicekosten kan 1 keer per jaar worden aangepast. De kosten van diensten kunnen lager of hoger worden. Een aanpassing van het voorschot vindt plaats om te voorkomen dat de jaarlijkse afrekening flink afwijkt van de betaalde voorschotten. Het voorschot blijft wel altijd een inschatting. Er is dus nooit met zekerheid te zeggen of u met de afrekening een bedrag terug krijgt of dat u een bedrag moet bijbetalen.

In de brief over de jaarlijkse huuraanpassing (die u voor 1 mei ontvangt) geeft Leystromen aan hoe de voorschotbedragen vanaf 1 juli eruit zien.


Is er een (wettelijk) maximum dat een verhuurder mag vragen voor het te betalen (maandelijkse) voorschot servicekosten?

Nee, er is geen maximum gebonden aan de voorschotten van de servicekosten. Bij servicekosten gaat het om een voorschot op de kosten die worden gemaakt door de verhuurder. Dus hoe hoger deze kosten, hoe hoger uw voorschot servicekosten.Hoe is de afrekening stookkosten opgebouwd?

De afrekening bestaat uit 2 soorten kosten: 

- vaste kosten: deze kunt u niet beïnvloeden. Ze worden over bewoners verdeeld aan de hand van bijvoorbeeld de grootte van de woning.

- variabele kosten: uw eigen warmteverbruik. Hierop heeft u zelf invloed. 


Ik ben het niet eens met het te betalen voorschotbedrag servicekosten. Wat nu?

U kunt de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de hoogte. Oordeelt de Huurcommissie dat het voorschotbedrag sterk afwijkt van de te verwachten servicekosten, dan stelt de commissie een lager bedrag vast. Natuurlijk probeert Leystromen er eerst met u uit te komen.


Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de afrekening van Leystromen?

Neem dan altijd contact met ons op. Als het nodig is, maakt de betreffende woonmakelaar een afspraak met u. Als u er uiteindelijk niet met ons uitkomt, dan kunt u uw bezwaar kenbaar maken bij de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Kan de Huurcommissie over alle geschillen over bijkomende kosten uitspraak doen?

De Huurcommissie kan alleen uitspraak doen in geschillen over de kosten van service voor wonen (de woonservicekosten). Zorgservicekosten (bijvoorbeeld alarmering of maaltijden) vallen niet onder deze servicekosten. Geschillen over zorgservicekosten kunnen alleen aan de rechter worden voorgelegd.


Moet ik de afrekening nu wel of niet betalen als ik voor de afrekening servicekosten een huurcommissiezaak start?

Wanneer u een afrekening heeft ontvangen van Leystromen waarin wij u vragen een bedrag te betalen, dan bent u verplicht dat bedrag te betalen. De Huurcommissie zal bekijken of de in rekening gebrachte bedragen voldoen aan de geldende wettelijke voorschotten of beoordeelt of die bedragen als redelijk zijn aan te merken.

Ik heb een geliberaliseerd huurcontract en ben het niet eens met mijn (afrekening) servicekosten. Wat nu?


U kunt uw geschil over de (afrekening) servicekosten niet voorleggen aan de Huurcommissie. In geval van geliberaliseerde verhuur kan alleen de rechter een uitspraak doen.Kan ik gedwongen worden een wijziging van het servicekostenpakket te accepteren?

Ja, dat kan. Als 70% van de huurders akkoord gaat met een voorstel van Leystromen tot wijziging van zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk kunnen worden geleverd. Ook als u niet akkoord bent gegaan met die wijziging bent u daaraan toch gebonden. U kunt dan wel binnen 8 weken nadat wij u hebben laten weten dat 70% wel akkoord is gegaan, aan de rechter vragen of die wijziging redelijk is.


Wat houdt een technische inspectie in?

Er zijn twee soorten technische inspecties: 

o Een technische inspectie door de opzichter: een dergelijke technische inspectie gebeurt naar aanleiding van een melding van de huurder. De klacht wordt door de opzichter beoordeeld. 

o Een technische inspectie op verzoek van het team planmatig onderhoud: hierbij kijken we ook naar de technische staat van enkele onroerende zaken in de woning en besluiten we of deze vervangen gaan worden. Vervanging of herstel zal niet direct gebeuren. Soms worden inspecties in opdracht van Leystromen door andere bedrijven uitgevoerd.Mag ik zomaar wijzigingen in mijn huurwoning aanbrengen?

Kleine veranderingen in de woning mag u gewoon zonder onze toestemming uitvoeren. Voor grote veranderingen heeft u toestemming nodig. 


Waarom moet ik aan Leystromen toestemming vragen als ik wijzigingen aan de woning wil aanbrengen?

Dit heeft te maken met de verhuurbaarheid van de woning als u uit de woning gaat. Leystromen moet rekening houden met volgende huurders en met de betaalbaarheid en de kwaliteit van de veranderingen. Overigens is niet voor alle wijzigingen goedkeuring van Leystromen nodig. Twijfelt u, neem dan contact op met de technisch opzichter. 


Kan Leystromen mij dwingen een wijziging ongedaan te maken als ik hiervoor geen toestemming heb gehad?

Ja, dat kan! 

Krijg ik een vergoeding van Leystromen als ik zelf verbeteringen aanbreng aan de woning?

In principe niet. Heeft u een bouwkundige verandering aan de woning aangebracht, dan kijkt Leystromen of u bij een verhuizing in aanmerking komt voor een vergoeding. Of u een vergoeding krijgt is onder meer afhankelijk van de technische staat en de leeftijd van de verandering. In de folder Klussen mag leest u hier meer over. Moet ik de wijzigingen/ZAV verwijderen als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen zijn er 4 mogelijkheden:

Leystromen accepteert de door u aangebrachte wijzigingen. Dit is het geval als de wijzigingen in een technische en bouwkundige in orde zijnn en ze voldoen aan de door ons gestelde normen.  

 1. U moet de wijzigingen verwijderen. Bijvoorbeeld als de wijzigingen in een slechte staat zijn of niet voldoen aan de normen van Leystromen. Hierbij moet u denken aan ‘boerenpleisterwerk” of kunststof schrootjes. Deze laatste worden altijd geweigerd vanwege brandgevaar. De opzichter bepaalt of het nodig is dat u de wijzigingen moet verwijderen.  
 2. U neemt de wijziging mee naar uw volgende woning, bijvoorbeeld een keuken. U moet er dan wel voor zorgen dat er een andere keuken voor in de plaats komt. Deze moet aan dezelfde eisen voldoen als de oorspronkelijke keuken. 
 3. U spreekt met de nieuwe huurder af dat deze de wijziging overneemt. Daarvoor moet u samen het formulier 'Overname van ZAV' met bijbehorende voorwaarden invullen en ondertekenen. De nieuwe huurder is dan eigenaar van de ZAV en veantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging ervan. Ook het verwijderen van de ZAV aan het einde van de huur is dan de verantwoordelijkheid van de nieuwe huurder. Behalve natuurlijk als de volgende huurder de ZAV ook weer wil overnemen.

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud van de zelf aangebrachte wijzigingen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, alle bijkomende kosten en eventuele aanvullende verzekeringen van door u zelf aangebrachte wijzigingen. Eventuele vervolgschade die voorkomt uit de aangebrachte voorzieningen zijn daarom ook voor uw rekening.

Kan Leystromen mij helpen bij het aanbrengen van de wijzigingen?

Leystromen kan wel adviseren over materiaalkeuzes of het aanvragen van een vergunning. Maar wij voeren de wijziging niet voor u uit.


Moet ik medische aanpassingen weer uit de woning verwijderen als ik dit huis niet meer huur?

Als ze vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn aangebracht niet. 


Moet ik me inschrijven om in aanmerking te komen voor een koopwoning?

Nee, dit is niet nodig

Wilt u weten of u uw huurwoning kunt kopen?

Wilt u weten of u uw huurwoning kunt kopen van Leystromen, stuur dan een e-mail naar: verkoop@leystromen.nl.


Ik wil een andere huurwoning kopen

U kunt natuurlijk ook een andere huurwoning van ons kopen. Bijvoorbeeld wanneer uw eigen woning niet in aanmerking komt voor verkoop.  Of als u bent geïnteresseerd in een koopwoning van ons in een andere buurt.  


Wat zijn de voordelen van het kopen van mijn huurwoning?

• u profiteert van een eventuele waardestijging van het huis 

• u heeft eigen bezit 

• u bent eigen baas, u kunt uw huis verbouwen 

• u kunt (in veel gevallen) een deel van de kosten aftrekken van de (inkomsten)belasting 

• u krijgt niet meer te maken met de jaarlijkse huurverhogingen, de woonlasten zijn gedurende langere periode gelijk


Wat zijn de nadelen van het kopen van mijn huurwoning?

• u betaalt extra verzekeringen, zoals een opstalverzekering 

• in veel gevallen moet u een verzekering afsluiten om de financiële risico's bij overlijden af te dekken 

• u betaalt onroerend zaakbelasting 

• het onderhoud van de woning is voor uw eigen rekening

Wat zijn de voordelen van het (blijven) huren van mijn woning?

• u bent niet helemaal verantwoordelijk voor het onderhoud 

• Leystromen betaalt de opstalverzekering 

• u kunt makkelijker verhuizen 

• u krijgt niet te maken met een eventuele waardedaling van de woning 

• u krijgt niet te maken met (eventueel) stijgende hypotheekrente 

• u kunt mogelijk huurtoeslag krijgen

Wat zijn de nadelen van het (blijven) huren van mijn woning?

• u krijgt te maken met jaarlijks stijgende huurprijzen 

• u kunt niet ingrijpend verbouwen 

• u heeft geen belastingvoordeel 

• u bouwt geen kapitaal op


Wat moet ik doen als een huurbetaling wordt teruggestort (gestorneerd)?

U kunt de huur dan via een periodieke overboeking overmaken, betalen via onze website met iDeal of met een pinbetaling op ons kantoor. Houdt u rekening met de openingstijden?


Kan ik mijn inschrijving laten splitsen?

Ja, dat kan. De bestaande inschrijving blijft bestaan en er wordt een nieuwe inschrijving aangemaakt. U behoudt beiden uw individueel opgebouwde inschrijfduur.

Zijn er kosten verbonden aan inschrijven?

Inschrijven kost € 8,-. Elk jaar kunt u de inschrijving voor € 8,- verlengen. U ontvangt hiervoor automatisch bericht.  U kunt betalen via iDEAL of u kunt een eenmalige machtiging afgeven.

Wat is mijn totaal verzamelinkomen?

Het jaarinkomen dat u samen met dat van een eventuele partner en van andere huisgenoten, niet zijnde kinderen, aan de belastingdienst moet opgeven. 

Kan ik mijn partner laten bijschrijven als woningzoekende?

Ja, maar uw partner krijgt de inschrijfdatum van bijschrijven. U kunt een partner bijschrijven door in te loggen en de gegevens in te voeren bij mijn inschrijving.Hoe maak ik een account aan bij Leystromen?

Zodra u een actie wilt doen op de website - bijvoorbeeld uw gegevens inzien of een formulier invullen - ziet u een inlogscherm. Heeft u nog geen account? Maak dan in dit scherm uw account aan.


Mag ik mijn gebruikersnaam zelf bedenken?

Ja, dat mag. Kies een makkelijk te onthouden gebruikersnaam. U heeft deze steeds nodig bij het inloggen.


Mag ik het wachtwoord zelf bedenken?

Ja dat mag. Uw wachtwoord moet minimaal 6 tekens lang zijn en een hoofdletter, een kleine letter, een cijfer en een speciaal teken (een teken wat geen letter of cijfer is, zoals bijvoorbeeld &%$#) bevatten.

Hoe kan ik mijn account in gebruik nemen?

Om uw account in gebruik te nemen, ontvangt u van ons een activatiecode. Activeer uw account hiermee vóór het eerste gebruik. Om een activatiecode te ontvangen, moet u eerst een account aanmaken op onze website.


Hoe ontvang ik mijn activatiecode?

Als het door u ingevulde e-mailadres al bij ons bekend is, ontvangt u de activatiecode per e-mail. Is dat niet zo? Dan sturen wij u de activatiecode per SMS, als het door u ingevulde mobiele telefoonnummer bij ons bekend is. In alle andere gevallen sturen wij de activatiecode per brief aan u toe. 

Hoe kan ik mijn account activeren?

Ga naar https://www.leystromen.nl/account-activeren/. Vul uw gebruikersnaam, de activatiecode die u van ons ontving en uw gekozen wachtwoord in. Klik daarna op ‘Account activeren’.   

 


Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten

Kies dan voor ‘vergeten’ achter de gebruikersnaam. Wij sturen u een nieuwe gebruikersnaam toe. 

Als het door u ingevulde e-mailadres al bij ons bekend is, ontvangt u de gebruikersnaam per e-mail. Is dat niet zo? Dan sturen wij u de gebruikersnaam per SMS, als het door u ingevulde mobiele telefoonnummer bij ons bekend is. In alle andere gevallen sturen wij de gebruikersnaam per brief aan u toe. 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

Kies dan voor ‘vergeten’ achter wachtwoord. Wij sturen u een nieuwe activatiecode toe.  Om in te loggen vult u uw gebruikersnaam en ontvangen activatiecode in. Bedenk daarna een nieuw wachtwoord. U kunt weer inloggen met uw nieuwe wachtwoord. 


Waar betaal ik administratiekosten voor?

Dit zijn kosten die we moeten maken voor de administratie en verrekening van de servicekosten. Zoals het boeken en betalen van facturen, het opstellen van afrekeningen, het berekenen van verdeelsleutels, het opmaken van een voorstel met nieuwe voorschotten servicekosten, het beantwoorden van vragen over de afrekeningen, etc. Het percentage voor administratiekosten is vastgesteld op 5% van de werkelijke servicekosten.  

Kan mijn inschrijving geblokkeerd worden?

Ja, dat kan!


Blokkade bij ongewenst gedrag
Corporaties blokkeren uw inschrijving niet zomaar. Zij doen dit als er sprake is van ongewenst gedrag door de woningzoekende. Het gaat hierbij onder andere om:

- Overlast
– Bedreiging en agressie
– Oneigenlijk gebruik
– Huurachterstanden
– Fraude


Blokkade om andere reden
– Blokkade bij twee keer niet reageren: Als u 2 keer niet hebt gereageerd op een woningaanbieding, wordt uw inschrijving een half jaar geblokkeerd.
– Nieuwbouwblokkade: Als u een nieuwbouwwoning hebt geaccepteerd maar deze pas daadwerkelijk 1 à 2 jaar later kan betrekken, wordt de inschrijving tot die tijd geblokkeerd. U hebt immers al een woning geaccepteerd maar wordt pas daadwerkelijk uitgeschreven op het moment dat u de sleutel krijgt van uw  nieuwbouwwoning.


Meer weten over een blokkade van je inschrijving? Kijk op de website van WoninginZicht. 

Wanneer wordt een inschrijving geblokkeerd?

Blokkade bij overlast

Corporaties blokkeren een inschrijving niet zomaar. Zij doen dit als er sprake is van ongewenst gedrag door de woningzoekende. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:


 • Overlast
 • Bedreiging en agressie
 • Oneigenlijk gebruik
 • Huurachterstanden
 • Fraude


Blokkade om andere redenen

 • Blokkade bij twee keer niet reageren: Als u 2 keer niet hebt gereageerd op een woningaanbieding, wordt u een half jaar geblokkeerd.
 • Nieuwbouwblokkade: Als u een nieuwbouwwoning hebt geaccepteerd maar deze pas daadwerkelijk 1 à 2 jaar later kan betrekken, wordt de inschrijving tot die tijd geblokkeerd. U hebt immers al een woning geaccepteerd maar wordt pas daadwerkelijk uitgeschreven op het moment dat u de sleutel krijgt van uw nieuwbouwwoning.   

 • Meer weten over een blokkade van je inschrijving? Kijk op de website van WoninginZicht.