Inloggen

Huur opzeggen

LET OP: Om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verloopt het proces van uw huur opzeggen tijdelijk iets anders!

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij niet in uw woning komen voor een opname. We gaan ervan uit dat u uw woning leeg en netjes achterlaat.

De nieuwe huurder komt niet bij u langs om de woning te bezichtigen. Dat gebeurt pas als u de woning heeft verlaten. Dat betekent ook dat u met de nieuwe bewoners geen afspraken kunt maken over eventuele overnames. Als u spullen ter overname heeft, kunt u dat bespreken met de woonmakelaar.

U krijgt altijd een brief van ons als u de huur heeft opgezegd. Daarin leest u precies wat u moet doen en bij wie u terecht kunt als u vragen heeft.

Wij blijven op deze manier werken zolang het nodig is. 

 


U kunt de huur op elke gewenste werkdag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal een maand. Als u de huur van uw woning tenminste 6 weken van te voren opzegt, krijgt u van ons € 50,-. Wij verrekenen dit met de eindafrekening. 

Let op: staat de huurovereenkomst op beider naam, maar gaat u apart van elkaar wonen, bijvoorbeeld door echtscheiding, dan moet de vertrekkende huurder zijn/haar huurrecht opzeggen. Gebruik daarvoor het formulier opzegging huurrecht

Na huuropzegging ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging van ons. En maken we met u een afspraak voor een vooropname.

Wilt u uw huur niet via onze website opzeggen? Dan kunt u het formulier 'huur opzeggen' bij ons ophalen. Of belt u ons, dan sturen we het formulier toe. Onderteken het formulier samen met de eventuele medehuurder. Bij overlijden van de huurder hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig.

 

Verhuizen

Laat uw woning dan netjes achter! Schoon, leeg en opgeruimd. Net zoals u zelf een woning zou willen aantreffen wanneer u gaat verhuizen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Tips voor oplevering van uw woning leest u hier.  

Het is belangrijk dat u uw nieuwe adres doorgeeft aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente waarin u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres in het bevolkingsregister.  Zorg er ook voor dat u de meterstanden noteert en dat energieleveranciers op de hoogte zijn van uw vertrek. Wilt u meer informatie? Bekijk dan de folder Ik ga verhuizen.

Overname van goederen

De nieuwe huurder maakt een afspraak met u voor het bezichtigen van de woning. U kunt dan ook de overname van spullen (gordijnen, rails, vloerbedekking etc.) met elkaar bespreken. Gebruik hiervoor het overnameformulier.

Roerende goederen ('losse zaken' zoals tapijt, zonwering en gordijnrails) mogen alleen in de woning achterblijven als de nieuwe huurder ze van u overneemt. Wij nemen nooit roerende goederen over en bemiddelen niet bij overnames. Vult u samen met de nieuwe huurder een overnameformulier in, lever dit dan bij ons in. Bewaar zelf wel een kopie van het formulier.

De nieuwe huurder is nooit verplicht om goederen van u over te nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van deze spullen vóór de eindopname op de laatste huurdag. 

Zelf aangebrachte voorzieningen

Deed u tijdens uw huurperiode zelf aanpassingen in uw woning zoals een eigen keuken of badkamer? Dan noemen wij dat zelf aangebrachte voorzieningen. Leystromen neemt deze van u over als ze zijn aangebracht en onderhouden volgens de regels van ons ZAV-beleid. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding. 

Wij proberen zo snel mogelijk een nieuwe huurder te vinden

Huur opzeggen bij overlijden

Wanneer er iemand in uw omgeving overlijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. U moet een heleboel zaken regelen zoals het opzeggen of voortzetten van de huur. Uiteraard kunt u op onze hulp rekenen. Als de huurder overlijdt, kunnen achterblijvende bewoners niet in alle gevallen in de woning blijven wonen. Meer informatie vindt u bij wijziging huishoudsamenstelling

 

 


Veelgestelde vragen bij huur opzeggen

Wat is een vooropname?

Bij de vooropname bekijkt de woonmakelaar samen met u de woning. U krijgt adviezen en aanwijzingen hoe u de woning in goede staat moet achterlaten. En u krijgt een rapport waarin precies staat welke werkzaamheden u nog moet uitvoeren voordat u de woning verlaat. In het rapport leest u ook wat de kosten zijn als u ervoor kiest om ons de werkzaamheden te laten uitvoeren. Zowel u als de woonmakelaar ondertekent dit rapport.  


Wat is een eindopname?

Op de laatste dag van uw huurovereenkomst komt de woonmakelaar bij u langs voor de eindopname. De woonmakelaar loopt samen met u de gemaakte afspraken na. Wanneer u de afspraken niet bent nagekomen, of wanneer de woonmakelaar nog schade vaststelt, herstelt Leystromen die op uw kosten. Is de woning niet schoongemaakt? Dan doen wij dat en brengen de kosten bij u in rekening.  


Wanneer lever ik de sleutels van de woning in?

Tijdens de eindopname levert u de sleutels in bij de woonmakelaar van Leystromen. Geef nooit zelf uw sleutels aan de nieuwe huurder. De woonmakelaar noteert bij het verlaten van de woning de meterstanden van gas, elektriciteit en water. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw adreswijziging en de eindstanden aan het energiebedrijf en de waterleidingmaatschappij. 


Wanneer ontvang ik een eindafrekening?

Binnen 2 weken na de oplevering ontvangt u een eindafrekening.* Als wij u kosten in rekening brengen voor eventuele schade, schoonmaak of achterstallige huur, vermelden we dat duidelijk op de eindafrekening. Ook eventuele vergoedingen voor zelf aangebrachte voorzieningen vindt u terug op de eindafrekening.  

*Bij appartementen wordt de eindafrekening voor gas, licht en water soms maar 1 keer per jaar gemaakt. Het kan dus zijn dat u in dat geval het volgende kalenderjaar nog een rekening ontvangt. Uiteraard betaalt u alleen het bedrag over de periode dat u de woning huurde.

Ik heb teveel of te weinig huur betaald

Dan wordt dit in de eindafrekening verwerkt. De afrekening van eventuele stook- of servicekosten krijgt u later. Als u in een complex woont met gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen, ontvangt u de eindafrekening servicekosten in het jaar nadat u de huur heeft opgezegd. 

Kan Leystromen het contract met de huurder opzeggen? Zo ja, met welke reden?

Het opzeggen van de huurovereenkomst door Leystromen gebeurt alleen wanneer er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst, herstructurering of wanprestatie. In de laatste situatie moet u denken aan huurachterstand, ernstige overlast of het kweken van hennep. Leystromen start bij wanprestatie een procedure om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen.