Inloggen

Huur opzeggen

U kunt de huur op elke gewenste werkdag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal een maand.

Let op: staat de huurovereenkomst op beider naam, maar gaat u bijvoorbeeld door echtscheiding apart van elkaar wonen, dan moet de vertrekkende huurder zijn/haar huurrecht opzeggen. Gebruik daarvoor het formulier opzegging huurrecht

Na huuropzegging ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging van ons. En maken we met u een afspraak voor een opname van uw woning.

Wilt u uw huur niet via onze website opzeggen? Dan kunt u het formulier 'huur opzeggen' downloaden of bij ons ophalen. Wilt u de huur opzeggen van een garage of parkeerplaats? Dan kunt u dit formulier downloaden: formulier 'huur opzeggen garage of parkeerplaats'. Natuurlijk kunt u ons ook bellen, dan sturen we het formulier toe. Onderteken het formulier samen met de eventuele medehuurder. Bij overlijden van de huurder hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig.

 

Verhuizen

Laat uw woning dan netjes achter! Schoon, leeg en opgeruimd. Lees meer hierover in de flyer Verhuizen? Zo laat ik mijn woning achter.

Het is belangrijk dat u uw nieuwe adres doorgeeft aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente waarin u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres in het bevolkingsregister. Zorg ervoor dat u de meterstanden noteert en dat energieleveranciers op de hoogte zijn van uw vertrek. Wilt u meer informatie? Bekijk dan de folder Ik ga verhuizen .

Overname van goederen

Het is mogelijk om spullen ter overname aan te bieden aan de toekomstige huurder (bijvoorbeeld gordijnen, rails en vloerbedekking). Dit bespreekt u met de woonmakelaar tijdens de opname. Hiervoor vult u het formulier 'Overnames' in.

 

Zelf aangebrachte voorzieningen

Deed u tijdens uw huurperiode zelf aanpassingen in uw woning zoals een eigen keuken of badkamer? Dat noemen wij Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Leystromen neemt deze van u over als ze zijn aangebracht en onderhouden volgens de regels die gelden bij Zelf Aangebracht Voorzieningen.

Spullen ter overname? Bespreek het met de woonmakelaar

Huur opzeggen bij overlijden

Wanneer iemand in uw omgeving overlijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. U moet een heleboel zaken regelen zoals het opzeggen of voortzetten van de huur. Uiteraard kunt u op onze hulp rekenen. Als de huurder overlijdt, kunnen achterblijvende bewoners niet in alle gevallen in de woning blijven wonen. Meer informatie vindt u bij wijziging huishoudsamenstelling

Bent u nabestaande en wilt u de huur opzeggen? Dan kan dat via deze website, door een formulier huur opzeggen te downloaden (bovenaan deze pagina) of door dit formulier bij ons op te halen. 

 


Veelgestelde vragen bij huur opzeggen

Wat is een opname?

Bij de opname bekijkt de woonmakelaar samen met u de staat van de woning en vertelt u wat u moet doen om de woning goed achter te laten. U ontvangt een rapport met bevestiging van de afspraken. U bespreekt met de woonmakelaar welke spullen u ter overname aanbiedt aan voor de nieuwe huurder. 


Wanneer lever ik de sleutels van de woning in?

Bij de opname spreekt de woonmakelaar met u af op welke manier u de sleutels van uw woning inlevert.

Wanneer ontvang ik een eindafrekening?

Binnen 2 weken nadat u de sleutel van uw woning heeft ingeleverd, ontvangt u een eindafrekening.* Als wij u kosten in rekening brengen voor eventuele schade, schoonmaak of achterstallige huur, vermelden we dat duidelijk op de eindafrekening. Ook eventuele vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen vindt u terug op de eindafrekening.

  

*Bij appartementen wordt de eindafrekening voor gas, licht en water soms maar 1 keer per jaar gemaakt. Het kan dus zijn dat u in dat geval het volgende kalenderjaar nog een rekening ontvangt. Uiteraard betaalt u alleen het bedrag over de periode dat u de woning huurde.

Ik heb teveel of te weinig huur betaald

Dan wordt dit in de eindafrekening verwerkt. De afrekening van eventuele stook- of servicekosten krijgt u later. Als u in een complex woont met gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen, ontvangt u de eindafrekening servicekosten in het jaar nadat u de huur heeft opgezegd. 

Kan Leystromen het contract met de huurder opzeggen? Zo ja, met welke reden?

Het opzeggen van de huurovereenkomst door Leystromen gebeurt alleen wanneer er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst, herstructurering of wanprestatie. In de laatste situatie moet u denken aan huurachterstand, ernstige overlast of het kweken van hennep. Leystromen start bij wanprestatie een procedure om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen.