Inloggen

Disclaimer

Website

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt en wordt regelmatig aangepast. Leystromen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die mocht ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website en/of het tijdelijk uitvallen van de website.

Deze website bevat links naar andere websites. Leystromen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites. Leystromen is evenmin verantwoordelijk voor uitingen van derden op haar website. Daar waar nodig zal Leystromen uiteraard optreden.

Voor informatie afgestemd op uw situatie, neemt u contact met ons op. Op de website vindt u onze contactmogelijkheden.

Intellectueel eigendom
Deze website bevat content (tekst, beeld en software) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht is beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, berusten bij Leystromen en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen. Het is niet toegestaan om de normale werking van onze website te verstoren of de integriteit van onze website te schenden door de inhoud daarvan te wijzigen.

E-mail

De e-mails die medewerkers van Leystromen versturen, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u een e-mail die niet voor u bestemd is? Dan vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen en de ontvangen e-mail te verwijderen.