Inloggen

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Leystromen biedt comfortabel wonen in 6 gemeenten. Een fijn leefklimaat in een goed huis, daar staan we voor. In Nederland zijn er jaarlijks 200.000 volwassenen en 120.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onze medewerkers komen vaak bij mensen over de vloer. Zij zijn getraind in het oppikken van signalen.

We vinden het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun huis

Helaas is dat niet overal vanzelfsprekend. Huiselijk geweld en kindermishandeling spelen ook in onze huizen een rol. Leystromen komt in actie als een medewerker huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert. We sluiten onze ogen niet, maar gaan met de bewoner in gesprek. En zo nodig maken we melding bij Veilig Thuis.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Of vermoedt u huiselijk geweld of mishandeling in uw woonomgeving? U kunt voor advies altijd contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 2000.
Neem ook eens kijkje op de website Zorgen om een Kind