Inloggen

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Niet alleen om de woonlasten van onze klanten te verlagen, maar ook om CO2-uitstoot te verminderen.

Daarom richten we ons op energetische verbeteringen van onze woningen en op energiebesparing. Daarnaast werken we in projecten met methoden die nog niet gangbaar zijn, maar veel effect hebben op duurzaamheid.

Energetische verbeteringen van onze woningen

Tot 2023 willen we 3.500 woningen opnemen om deze energetisch te verbeteren. Met als uitgangspunt: lagere woonlasten en hoger wooncomfort voor klanten. We doen er alles aan om bewoners zo goed mogelijk te informeren, betrekken en enthousiasmeren.

Dat is ook belangrijk: met betrekking tot het doorvoeren van energetische maatregelen hanteren we de zgn. ‘70%-regel’. Dit betekent dat, als 70% van de bewoners van een complex akkoord is met het doorvoeren van energetische maatregelen, de maatregelen voor alle bewoners van het complex worden doorgevoerd. Dus ook bij de bewoners die geen ‘toestemming’ zouden hebben gegeven.
Omdat we deze regel gebruiken, berekenen we vanaf 2019 geen huurverhoging voor de energetische verbeteringen die worden gedaan.

 

Energetische maatregelen

Bij verhuizing

Als een woning na verhuizing vrijkomt bekijken we steeds welke maatregelen we kunnen nemen om woningen energiezuiniger te maken. Dat kan ertoe leiden dat we individuele maatregelen treffen. Denk aan: dak-, gevel-, glas- en vloerisolatie.

Op aanvraag
Op aanvraag van klanten werken we mee aan het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat kan variëren van het plaatsen van isolerende beglazing HR++ tot het plaatsen van vloerisolatie of het isoleren van een aanbouw. Een aanvraag energetische verbeteringen kunt u doen door het formulier in te vullen.

 

Energiebesparing voor bewoners

Energielasten maken onderdeel uit van de woonlasten. Onze klanten maken
we bewust van mogelijkheden tot besparing op energielasten door aanpassing
van het eigen gedrag. De inzet van energiecoaches is belangrijk bij
gedragsverandering.

Tijdens de gesprekken die we met bewoners voeren over maatregelen voor
verduurzaming, wordt energiebesparing steeds als onderwerp besproken. In
de gemeente Gilze en Rijen werken we samen met Energie Gilze en Rijen.
In de gemeente Oisterwijk neemt de huurdersvereniging de energie-adviezen op zich.

We lenen energiemeters uit aan klanten. Op die manier hebben zij direct
inzicht in de invloed van het eigen gedrag op het energiegebruik. Het bijstellen
van gedrag blijft uiteraard eigen verantwoordelijkheid van de bewoner. Wilt u een energiemeter lenen? Neem dan contact met ons op.

Bewust (samen)werken aan mogelijkheden tot besparing
67% van onze woningen heeft een groen energielabel (minimaal C). Dat zijn 6.314 woningen.

Energielabels

Energiezuinige woningen zijn comfortabele woningen. Goed voor het milieu én voor de portemonnee van de bewoner. Meer informatie over energielabels vindt u op de website van Milieucentraal

Duurzaamheid van ons kantoor

Leystromen maakt deel uit van het initiatief ‘Energieke Regio’ van de gemeente
Gilze en Rijen. Het doel van deze samenwerking is om aangesloten organisaties
serieus te laten kijken naar verduurzaming van hun kantoren. We legden dit jaar
389 zonnepanelen op het dak van ons kantoor in Rijen. Deze zullen op jaarbasis ongeveer
100.000 kWh opwekken. Een substantiële hoeveelheid van ons jaarverbruik van
ongeveer 230.000 kWh.

Maar we namen ook kleinere maatregelen. Zo richtten we een gedeelte van ons parkeerterrein in als moestuin. En op een ander gedeelte van het parkeerterrein vervingen we tegels door beplanting. We blijven kijken naar mogelijkheden om als organisatie te verduurzamen.

Wat we kunnen doen, doen we!

Projecten

Circulair bouwen
In 2017 startten we met de voorbereidingen van nieuwbouwproject Vroonacker III in Diessen. Dit project is een pilot op het gebied van ‘circulair bouwen’. Het gaat om een methode die bedoeld is om zoveel mogelijk producten en grondstoffen opnieuw te gebruiken. En daardoor de vernietiging van bruikbaar materiaal zo klein mogelijk te maken. Door op deze manier te werken dragen we bij aan de duurzaamheid van ons bezit. Daarnaast verlagen we met deze methode de kosten van de ontwikkeling. We verwachten in 2021 23 sociale grondgebonden eenheden in de pilot op te leveren.