Inloggen

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Niet alleen om de woonlasten van onze klanten te verlagen, maar ook om CO2-uitstoot te verminderen.

Daarom richten we ons op energetische verbeteringen van onze woningen en op energiebesparing. Daarnaast werken we in projecten met methoden die nog niet gangbaar zijn, maar veel effect hebben op duurzaamheid.

Energetische verbeteringen van onze woningen

In elke gemeente van ons werkgebied willen we dat onze woningen in 2023 gemiddeld over energielabel B beschikken. Binnen 3 gemeenten is dat al gelukt. Om dat ook in de andere gemeenten te realiseren, investeren we 6 miljoen euro per jaar.  Met als uitgangspunt: lagere woonlasten en hoger wooncomfort voor klanten. We doen er alles aan om bewoners zo goed mogelijk te informeren, betrekken en enthousiasmeren.

Dat is ook belangrijk: met betrekking tot het doorvoeren van energetische maatregelen hanteren we de zgn. ‘70%-regel’. Dit betekent dat, als 70% van de bewoners van een complex akkoord is met het doorvoeren van energetische maatregelen, de maatregelen voor alle bewoners van het complex worden doorgevoerd. Dus ook bij de bewoners die geen ‘toestemming’ zouden hebben gegeven.
Omdat we deze regel gebruiken, berekenen we vanaf 2019 geen huurverhoging voor de energetische verbeteringen die worden gedaan.

Bij sommige werkzaamheden kan het zijn dat we de leefwereld van beschermde planten en dieren verstoren.
Welke maatregelen we nemen volgens de Wet Natuurbescherming, leest u hier.

 

Energetische maatregelen

Bij verhuizing

Als een woning na verhuizing vrijkomt bekijken we steeds welke maatregelen we kunnen nemen om woningen energiezuiniger te maken. Dat kan ertoe leiden dat we individuele maatregelen treffen. Denk aan: dak-, gevel-, glas- en vloerisolatie.

Op aanvraag
Op aanvraag van klanten werken we mee aan het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat kan variëren van het plaatsen van isolerende beglazing HR++ tot het plaatsen van vloerisolatie of het isoleren van een aanbouw. Een aanvraag energetische verbeteringen kunt u doen door het formulier in te vullen.

 

Energiebesparing voor bewoners

Energielasten maken onderdeel uit van de woonlasten. Onze klanten maken
we bewust van mogelijkheden tot besparing op energielasten door aanpassing
van het eigen gedrag. De inzet van energiecoaches is belangrijk bij
gedragsverandering.

Tijdens de gesprekken die we met bewoners voeren over maatregelen voor
verduurzaming, wordt energiebesparing steeds als onderwerp besproken. In
de gemeente Gilze en Rijen werken we samen met Energie Gilze en Rijen.

We lenen energiemeters uit aan klanten. Op die manier hebben zij direct
inzicht in de invloed van het eigen gedrag op het energiegebruik. Het bijstellen
van gedrag blijft uiteraard eigen verantwoordelijkheid van de bewoner. Wilt u een energiemeter lenen? Neem dan contact met ons op.

Bewust (samen)werken aan mogelijkheden tot besparing

Wilt u aan afspraak gratis en vrijblijvende maken met een energiecoach in Gilze en Rijen? Stuur dan een mail naar besparen@energiegilzerijen.nl. Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en dat u huurder bent van Leystromen. Meer informatie vindt u via regionaalenergieloket.nl

78% van onze woningen heeft een groen energielabel (minimaal C). Dat zijn 7.544 woningen.

Energielabels

Energiezuinige woningen zijn comfortabele woningen. Goed voor het milieu én voor de portemonnee van de bewoner. Meer informatie over energielabels vindt u op de website van Milieucentraal

Duurzaamheid van ons kantoor

Leystromen maakt deel uit van het initiatief ‘Energieke Regio’ van de gemeente
Gilze en Rijen. Het doel van deze samenwerking is om aangesloten organisaties serieus te laten kijken naar verduurzaming van hun kantoren. We legden 389 zonnepanelen op het dak van ons kantoor in Rijen. Deze wekken op jaarbasis ongeveer 100.000 kWh op. Een substantiële hoeveelheid van ons jaarverbruik van ongeveer 230.000 kWh.

Maar we nemen ook kleinere maatregelen. Zo richtten we een gedeelte van ons parkeerterrein in als moestuin. En op een ander gedeelte van het parkeerterrein vervingen we tegels door beplanting. We blijven kijken naar mogelijkheden om als organisatie te verduurzamen.

Wat we kunnen doen, doen we!

Duurzaam rijden

Leystromen kiest voor elektrisch rijden. Dat past in onze duurzaamheidsdoelstellingen. Wij maken veel korte ritten in ons werkgebied. Elektrische auto's zijn daar heel geschikt voor.

CO2 neutrale proefwoningen

We moeten met z’n allen minder CO2 uitstoten. En volgens de klimaatdoelstellingen van de overheid, is Nederland in 2050 CO2-neutraal. We experimenteren daarom met verschillende installatieconcepten voor energieopwekking en verwarming in een aantal van onze huurwoningen.
Door nu al hiermee te experimenteren leren we wat wel én niet werkt, wat de kosten zijn en wat prettig is voor onze klanten. Daardoor kunnen we in de toekomst goede keuzes maken.

We hebben 3 proefwoningen in de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle en Baarle-Nassau. Er komen er nog 13 woningen bij in verschillende gemeenten in ons werkgebied. Het gaat om bestaande woningen die vrijkomen door verhuizing. Deze huizen passen wij aan met een installatieconcept dat bij die woning past. Daarna gaan we op zoek naar een geschikte bewoner. Het liefst iemand die het leuk vindt om in een proefwoning te wonen en zijn ervaringen met ons te delen.

Onze experimenten

Infrarood

In de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle hebben we 2 proefwoningen. Hier gebruiken we infraroodverwarming. Bij infraroodverwarming hangen panelen aan het plafond. Deze panelen geven stralingswarmte af die aanvoelt als zonnewarmte. Infrarood verwarmt niet de ruimte. Maar verwarmt heel gericht mensen en spullen. Zonnepanelen op het dak leveren de energie voor de infraroodpanelen. De opgewekte, schone energie wordt gebruikt voor koken en warm water. Deze woningen zijn ook bewoond. En we houden ook hier in de gaten hoe de installatie werkt.

Ventilatiewarmtepomp

Begin 2021 is een woning in Baarle-Nassau binnen 4 dagen CO2 neutraal en aardgasvrij gemaakt. Aanpassingen die aan deze woning werden gedaan: de cv-ketel werd vervangen door een ventilatiewarmtepomp en er werden zonnepanelen op het dak geplaatst. De radiatoren werden niet vervangen. Zo realiseerden we een ‘all-electric’ woning, die geen negatief effect op het milieu geeft. De woning wekt zelf groene energie op met zonnepanelen. Opgewekte duurzame energie wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen van de woning, het warm tapwater en de huishoudelijke apparaten (zoals wasmachine en verlichting).

Andere concepten

We voeren nog meer installatieconcepten uit. Voorbeelden hiervan zijn: elektrische inductieketel, luchtwaterwarmtepomp, zonnecollectoren en PVT panelen (combinatie van zonnepanelen en zonnecollectoren).

Elektrische inductieunit (CVi) door Leystromen als 1e in Nederland geplaatst

In samenwerking met DLE.energy en TI Green plaatsten we de unieke Elektrische inductieunit (CVi) in een woning in Rijen. Zo ervaren we of woningen snel en betaalbaar van het gas afgehaald kunnen worden, waarbij de energielasten vrijwel gelijk blijven. Als deze test een succes blijkt, dan is een nieuwe techniek gevonden om woningen van het gas af te kunnen sluiten.

Lees hier meer of bekijk de video hiernaast. 

Circulair bouwen

In Diessen doorliepen we een proef met ‘circulair bouwen’ in het nieuwbouwproject Vroonacker III. Het ging om een methode die bedoeld is om zoveel mogelijk producten en grondstoffen opnieuw te gebruiken. En daardoor de vernietiging van bruikbaar materiaal zo klein mogelijk te maken.

De woningen in Vroonacker zijn voor 70 - 75% circulair. Het is ook bijzonder dat de woningen verplaatsbaar en demontabel zijn. Na demontatie kunnen de onderdelen in verschillende combinaties weer in elkaar worden gezet. Zo dragen we bij aan de duurzaamheid van onze woningen. Daarnaast verlagen we met deze methode de kosten van de ontwikkeling.

In 2020 leverden we in dit project 23 sociale huurwoningen op.