Inloggen

Tussen de Leijen Rijen

Leystromen, Ballast Nedam Development en de gemeente Gilze en Rijen zijn in gesprek over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Tussen de Leijen in Rijen.

De 3 samenwerkingspartners hebben een bouwclaimovereenkomst getekend voor de realisatie van de 77 eerste woningen in dit gebied, waarvan 8 woningen
sociale huur voor Leystromen.

De woonwijk met ongeveer 375 woningen, komt aan de oostzijde van Rijen, in het gebied tussen de Zwarte Dijk, de Hannie Schaftlaan en de Mosstraat.

Leystromen bouwt, verspreid over meerdere jaren en verspreid over het gebied, ongeveer 40 sociale grondgebonden huurwoningen in de nieuwe wijk.
Ballast Nedam bouwt in de eerste fases van het project 69 koopwoningen in het noorden van de nieuwe wijk. In deze eerste fase zullen aanvullend hieraan ook 12 sociale huurwoningen komen.

De ontvangen inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan zijn inmiddels verwerkt
in het ontwerp bestemmingsplan wat ter inzage wordt gelegd. Meer informatie over het
project vindt u op: https://www.gilzerijen.nl/tussendeleijen.html

Start bouw van ongeveer 40 sociale huurwoningen
Naar verwachting medio 2023, in meerdere fases

Oplevering
Naar verwachting medio 2026, in meerdere fases

Precieze aantal/type woningen
Nog niet bekend

Doelgroep
Nog niet bekend

Huurprijs netto
Nog niet bekend, maar maximaal € 752,33 (prijspeil 2021), exclusief servicekosten.

Interesse in een woning van Leystromen of Ballast Nedam?
Dan kunt u zich aanmelden bij Leystromen via info@leystromen.nl onder vermelding van: Belangstellende nieuwbouw Rijen - Tussen de Leijen. Geef in de e-mail uw naam door en of u voorkeur heeft voor een koop- of huurwoning. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 088 031 33 00. Als u zich als belangstellende heeft geregistreerd, ontvangt u 1 of 2 x per jaar een nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het project.

Foto's

Locatie Tussen de Leijen

Satelietbeeld locatie Tussen de Leijen