Inloggen

Rijen-Zuid, De Militaire Wijk

In samenwerking met de bewoners en de gemeente Gilze en Rijen vernieuwen we de 'Militaire wijk' Rijen-Zuid. We gaan aan de slag met de woningen, de woonomgeving en sociaal-maatschappelijke aspecten.

Dankzij de wijkvernieuwing blijft Rijen-Zuid een aantrekkelijke plek om te wonen en te leven, ook in de toekomst. De wijkvernieuwing betreft het gebied Saksen Weimarstraat, Willem I-Plein, Frederikplein, Karel Doormanstraat, Generaal van Geenstraat en een klein deel van de Julianastraat.

Bijzonderheden
Het plan wijkvernieuwing kent een combinatie van sloop, verkoop, renovatie en nieuwbouw. Met de geplande nieuwbouw draagt Leystromen bij aan een nieuw hart voor de wijk. Meer informatie vindt u hier.

Start bouw
Medio 2023

Verwachte oplevering
Begin 2024

Aantal/type woningen
Fase 1: 18 hoek- en tussenwoningen

Doelgroep
Alle doelgroepen

Netto huurprijs
Maximaal € 647,19 (prijspeil 2023)

Toewijzing
De bewoners van de wijk zoeken nieuwe buren. Wij vinden het belangrijk dat een nieuwe bewoner een bijdrage wil leveren aan de wijk. Iemand die omkijkt naar buurtbewoners en actief deel wil nemen aan de activiteiten in de wijk. De positie op de ranglijst is niet bepalend voor de toewijzing. Binding met Rijen is zeer gewenst. Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de toewijzingsprocedure. Passen in de wijk en willen bijdragen aan een goede buurt en leefomgeving is belangrijk voor de toewijzing van deze woningen. De motivatie om hier te willen wonen en bij te dragen aan de wijk is voor Leystromen belangrijk. Upload uw motivatiebrief via uw inschrijving in Woning in Zicht als u reageert op de advertentie. Reacties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

Hoe kunt u reageren?  
Wij adverteren al onze woningen op Woning in Zicht. Houdt u er rekening mee dat u voor een huurwoning ingeschreven moet zijn als woningzoekende bij Woning in Zicht?

Foto's