Inloggen

Beekdal Park Oisterwijk

Vlakbij het centrum van Oisterwijk bevindt zich de voormalige sportaccommodatie De Leye. Met de verplaatsing en het gereedkomen van de sportaccommodatie, is deze locatie vrij voor herontwikkeling. De gemeente Oisterwijk wil deze locatie herontwikkelen onder de naam Beekdal Park. In de herontwikkeling staat 'wonen met zorg - zorg met wonen' centraal.

De gemeente heeft samenwerking gezocht met Thebe (De Vloet); deze organisatie heeft al zorgwoningen naast de locatie Beekdal Park. De gemeente Oisterwijk zoekt nog een partner/marktpartij voor de te ontwikkelen koopwoningen. 

Leystromen is betrokken bij de (voorgenomen) bouw van 25 sociale huurwoningen: 10 startersappartementen en 15 appartementen voor senioren. 

Verwachte start bouw
2024
Verwachte start verhuur
2024
Verwachte oplevering
2024/2025

Doelgroep
Starters en senioren

Lees meer over het Beekdal Park op de website van de gemeente Oisterwijk of in de brochure

Hoe reageert u?  
Wij adverteren al onze woningen op Woning in Zicht. Houdt u er rekening mee dat u voor een huurwoning ingeschreven moet zijn als woningzoekende bij Woning in Zicht?