Inloggen

Informatie over uw rechten en plichten bij de huur van een woning bij Leystromen

Om huurders in Nederland nog beter te beschermen, is per 1 juli 2023 de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. In deze wet staan de algemene gedragsnormen voor verhuurders. Daarnaast staan daar diverse nieuwe bevoegdheden van gemeenten in.

Wat betekent de Wet Goed Verhuurderschap?

Met deze nieuwe wet zijn wij als woningcorporatie verplicht om onze huurders te informeren. Zo moeten wij bewoners op de hoogte brengen van de rechten en plichten als huurder.

Welke informatie moeten wij met u delen?

 • de huurder de woning alleen mag gebruiken zoals met de verhuurder is afgesproken.​​​
 • de verhuurder de woning alleen met toestemming van de huurder mag betreden. U kunt daarbij denken aan onderhoud en inspecties, of bezichtigingen bij bijvoorbeeld verkoop of een nieuwe verhuur.

Bovendien moeten woningcorporaties de huurders informeren over:

 • de verschillende soorten huurovereenkomsten met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming.
 • wat huurders kunnen doen als er problemen zijn in de woning.
 • waarvoor de huurder naar de Huurcommissie kan of naar de kantonrechter.

Woning betreden

Wij als verhuurder mogen uw woning nooit betreden zonder uw toestemming. Er zijn enkele uitzonderingen. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld onderhoud en inspecties, of bezichtigingen bij bijvoorbeeld verkoop of een nieuwe verhuur.

Er zijn enkele uitzonderingen bijvoorbeeld in noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan een gaslek, brand of een gesprongen waterleiding op het moment dat u niet thuis bent.

Ook moet u ons binnen laten als wij komen voor:

 • dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties)
 • renovatie en wij u daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan
 • werkzaamheden bij uw buren en uw medewerking nodig hebben
 • wen bezichtiging voor verkoop of nieuwe verhuur

Onderhoud van uw woning

Wij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. Wij hoeven dat niet te doen in deze situaties:

 • Als het gebrek door uw schuld is ontstaan
 • Als het gaat om kleine en eenvoudige herstellingen die voor uw rekening komen
 • Als het onmogelijk is om het gebrek te repareren
 • Als de reparatie te duur is
  (Het is niet redelijk om herstel of vervanging te vragen)

Storingen en reparaties melden

Zijn er storingen of heeft u een reparatieverzoek? Meld dit dan via het huurdersportaal.

Is er spoed nodig? Bel ons dan op kantoortijden op een van de volgende nummers:

 • Voor storing aan CV / mechanische ventilatie: 088 031 33 09
 • Voor verstoppingen: 088 031 33 08
 • Voor glasbreuk: 088 031 33 07
 • Voor storing aan gemeenschappelijke liften en/of automatische poorten, hekken of deuren: 0800 247 36 50 (24 uur per dag)
 • Voor een spoedeisend reparatieverzoek buiten kantoortijden belt u: 088 031 33 06
 • Heeft een andere vraag of storingsmelding bel dan het algemene telefoonnummer: 088 031 33 00

Meldpunt bij de gemeente


Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars. Klik hieronder op de gemeente waarvan u de contactgegevens zoekt.