Inloggen

Klussen en Zelf Aangebrachte Veranderingen

Het is belangrijk dat u zich thuis voelt in uw woning.

Lees de folder Klussen mag om te weten wat wel/niet is toegestaan.

Kleine veranderingen

Kleine veranderingen in de woning mag u gewoon zonder onze toestemming uitvoeren. U kunt dan denken aan vloerbedekking leggen, wanden sauzen, behangen en lampen ophangen.

Lees meer in de flyer Klussen mag.

Zelf grote veranderingen uitvoeren

Wilt u een andere badkamer of keuken plaatsen? Een binnenwand verwijderen, een serre aanbouwen, een vaste trap aanbrengen, zonnepanelen laten leggen of isolerende maatregelen nemen? Dan spreken wij van grote veranderingen. Voor grote veranderingen heeft u toestemming van ons nodig. 
Dit doet u door het invullen van de aanvraag Zelf Aangebrachte Veranderingen.

Veelgestelde vragen bij klussen

Mag ik zomaar wijzigingen in mijn huurwoning aanbrengen?

Kleine veranderingen in de woning mag u gewoon zonder onze toestemming uitvoeren. Voor grote veranderingen heeft u toestemming nodig. 


Waarom moet ik aan Leystromen toestemming vragen als ik wijzigingen aan de woning wil aanbrengen?

Dit heeft te maken met de verhuurbaarheid van de woning als u uit de woning gaat. Leystromen moet rekening houden met volgende huurders en met de betaalbaarheid en de kwaliteit van de veranderingen. Overigens is niet voor alle wijzigingen goedkeuring van Leystromen nodig. Twijfelt u, neem dan contact op met de technisch opzichter. 


Kan Leystromen mij dwingen een wijziging ongedaan te maken als ik hiervoor geen toestemming heb gehad?

Ja, dat kan! 

Krijg ik een vergoeding van Leystromen als ik zelf verbeteringen aanbreng aan de woning?

In principe niet. Heeft u een bouwkundige verandering aan de woning aangebracht, dan kijkt Leystromen of u bij een verhuizing in aanmerking komt voor een vergoeding. Of u een vergoeding krijgt is onder meer afhankelijk van de technische staat en de leeftijd van de verandering. In de folder Klussen mag leest u hier meer over. Moet ik de wijzigingen verwijderen als ik ga verhuizen?

Als u gaat verhuizen is er een aantal mogelijkheden:

• Leystromen accepteert de door u aangebrachte wijzigingen. Dit is het geval als de wijzigingen in een goede technische en bouwkundige staat verkeren en als ze voldoen aan de door ons gestelde normen.  

• U moet de wijzigingen ongedaan maken als deze in een slechte staat verkeren of niet voldoen aan de normen van Leystromen. Hierbij moet u denken aan ‘boerenpleisterwerk” of kunststof schrootjes. Deze laatste worden geweigerd vanwege brandgevaar. De opzichter bepaalt of dit nodig is.  

• U neemt de wijziging mee naar uw volgende woning, bijvoorbeeld een keuken. U moet er dan wel voor zorgen dat er een andere keuken voor in de plaats komt. Deze moet aan dezelfde eisen voldoen als de oorspronkelijke keuken. 

 


Wie is verantwoordelijk voor onderhoud van de zelf aangebrachte wijzigingen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, alle bijkomende kosten en eventuele aanvullende verzekeringen van door u zelf aangebrachte wijzigingen. Eventuele vervolgschade die voorkomt uit de aangebrachte voorzieningen zijn daarom ook voor uw rekening.

Kan Leystromen mij helpen bij het aanbrengen van de wijzigingen?

Leystromen kan wel adviseren over materiaalkeuzes of het aanvragen van een vergunning. Maar wij voeren de wijziging niet voor u uit.


Moet ik medische aanpassingen weer uit de woning verwijderen als ik dit huis niet meer huur?

Als ze vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn aangebracht niet.