Inloggen

Wat betekent de wet 'Goed verhuurderschap' voor u?

Om huurders in Nederland nog beter te beschermen, is per 1 juli 2023 de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan. In deze wet staan de algemene gedragsnormen voor verhuurders. Daarnaast staan daar diverse nieuwe bevoegdheden van gemeenten in.

Wat betekent de Wet Goed Verhuurderschap? 

Met deze nieuwe wet zijn wij als woningcorporatie verplicht om onze huurders te informeren. Zo moeten wij bewoners op de hoogte brengen van de rechten en plichten als huurder.

Welke informatie moeten wij met u delen? 

Een aantal punten die wij moeten meenemen in onze informatieplicht is dat: 

  • de huurder de woning alleen mag gebruiken zoals met de verhuurder is afgesproken.​​​ 
  • de verhuurder de woning alleen met toestemming van de huurder mag betreden. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. U kunt daarbij denken aan onderhoud en inspecties, of bezichtigingen bij bijvoorbeeld verkoop of een nieuwe verhuur. 

Bovendien moeten woningcorporaties de huurders informeren over: 

  • de verschillende soorten huurovereenkomsten met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming. 
  • wat huurders kunnen doen als er problemen zijn in de woning.  
  • waarvoor de huurder naar de Huurcommissie kan of naar de kantonrechter.

De Wet Goed Verhuurderschap geldt voor alle bewoners, niet alleen nieuwe huurders 

Deze informatieplicht geldt niet alleen voor nieuwe huurders. Voor 1 juli 2024 ontvangt u van ons een brief met deze belangrijke informatie voor de Wet Goed Verhuurderschap.  

Meer weten over wat De Wet Goed Verhuurderschap voor u betekent? Kijk dan op onze informatiepagina De Wet Goed Verhuurderschap.