Inloggen

Leystromen behaalt gemiddelde score van 7,5 van de visitatiecommissie

Corporaties laten zich elke 4 jaar door een onafhankelijke organisatie beoordelen. Dat heet 'visitatie'. De visitatiecommissie onderzoekt onze maatschappelijke prestaties in relatie tot onze financiële mogelijkheden. Uiteindelijk krijgen we scores en verbeterpunten. 

Dit keer werden we beoordeeld over de periode van 2018–2021. En we behaalden een gemiddelde score van 7,5!

Bekijk het visitatierapport. Of lees de reactie van Marie-Thérèse Dubbeldam bij de scores en aandachtspunten.