Inloggen

Wijkontmoeting 't Westend Oisterwijk: samenwerken in deze fijne wijk

Er gebeurt veel in de wijk én met de wijk. De woningen aan de Tilburgseweg worden gesloopt en er komen fraaie appartementen voor terug, andere woningen in de wijk worden gerenoveerd. Daarom organiseerden, Leystromen, gemeente Oisterwijk en Contour de Twern een ontmoeting met alle betrokken partijen en actieve bewoners. Het doel van de wijkontmoeting: Elkaar vertellen waar je mee bezig bent, waar je elkaar mee kunt helpen, wat we samen leren én laten zien wat dat oplevert.

Saamhorigheid in de wijk
Betrokkenen vanuit de gemeente, Contour de Twern en Leystromen startte bij ontmoetingscentrum De Coppele. Hier werden ze gastvrij ontvangen door Anja van der Bruggen, die al bijna 50 jaar een woning huurt van Leystromen, Henk van de Meijdenberg van de wijkraad en Mart, vrijwilliger van De Coppele. Zij zijn zeer betrokken en actief in de wijk. Tijdens een wandeling door de wijk vertellen Anja en Henk over de saamhorigheid in de wijk en hoe fijn ze het vinden dat bewoners betrokken worden in de veranderingen zoals de sloop- nieuwbouw en de renovatie.

De entree van Oisterwijk
De sneeuw had de wijk omgetoverd in een prachtig winters landschap. De wandeling ging langs de Tilburgseweg, waar de huidige woningen gesloopt gaan worden en een vijftigtal  nieuwe woningen komen. Projectontwikkelaar Paul van den Brakel van Leystromen geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat deze woningen voor een mooie entree van Oisterwijk zorgen. Vanuit de klankbordgroep van omwonenden en bewoners komen goede voorstellen om mee te nemen in het plan.

Prachtig grote bomen
Ook bij de Prinses Marijkestraat wordt stilgestaan. De prachtige grote bomen, zorgen helaas soms ook voor weinig licht in de huizen en slecht begaanbare stoepen. De gemeente is nu met een groep actieve bewoners de straat opnieuw aan het inrichten. Het moet een groene straat blijven, maar wel leefbaar.

Mooie initiatieven
Na de wandeling was het tijd voor koffie en worstenbrood in ontmoetingscentrum De Coppele, de huiskamer van de wijk. Daar weten bewoners elkaar te vinden aan bijvoorbeeld een van de kletstafels. En daaruit ontstaan weer mooie initiatieven, zoals het Halloweenfeest en binnenkort carnaval. De partijen en bewoners deelden geleerde lessen, zoals het belang van elkaar tijdig betrekken bij plannen in de wijk. Ook werd stilgestaan bij activiteiten die georganiseerd worden om de ontmoeting in de wijk te bevorderen, zoals het tweewekelijkse spreekuur in De Coppele op woensdagochtend. Daar zijn zowel Leystromen als Contour de Twern te vinden. Op termijn zal ook de gemeente aansluiten.

Samenwerking levert veel op
De aanwezigen concludeerden blij te zijn met de samenwerking. Goed om elkaar hier in te blijven betrekken, ook bij de vervolgstappen die komen gaan. Samen bereiken we veel meer.