Inloggen

Plaatsing van Welkom stoelen in de Militaire wijk in Rijen-Zuid

Op donderdag 16 december worden 2 kleurrijke buitenstoelen geplaatst bij de toegang van de Militaire wijk in Rijen-Zuid. De fraai geschilderde stoelen heten bewoners en bezoekers welkom in zo’n 8 verschillende talen. Idee en uitvoering is van wijkbewoners zelf. De bewoners hopen dat het zitje een welkome plek wordt voor iedereen.

Welkom in alle talen
De Militaire wijk is een diverse wijk, met bewoners afkomstig uit alle werelddelen. Enkele bewoners kwamen met het idee om 2 buitenstoelen, gekregen van Leystromen, te beschilderen met het woord ‘Welkom’ in allerlei talen die te horen zijn in Rijen-Zuid. Denk aan Arabisch, Pools, Engels, Frans, Nederlands en ook Indonesisch en Turks. Een creatieve wijkbewoner schilderde alle woorden en maakte er 2 prachtstoelen van. Bij de stoelen maakten de wijkbewoners bovendien een vriendelijk bord in de vorm van een bloem met kenmerkende woorden voor de wijk, zoals burenhulp, trots en ook bosrijk.

Van dumpplek naar gezellig zitje
Dankzij medewerking van de gemeente Gilze en Rijen worden de stoelen geplaatst op de hoek van de Saksen Weimarstraat en de Julianastraat in Rijen. Daar stond eerder een kledingcontainer. Helaas werd die daardoor ook een verzamelplek van allerlei afval. Reden waarom de kledingcontainer op verzoek van de bewoners is weggehaald. Toen de bewoners 2 stevige buitenstoelen kregen van Leystromen, was het idee geboren om op deze plek een gezellig zitje te realiseren.

Wijkvernieuwing militaire wijk
De stoelen zijn een mooi voorbeeld van ‘samen een fijne wijk maken’. Het stoelenproject en ook andere activiteiten van bewoners komen voort uit de wijkvernieuwing die vanaf 2022 plaatsvindt. In samenwerking met bewoners en de gemeente Gilze en Rijen vernieuwt Leystromen de Militaire wijk in Rijen-Zuid. Het gaat om grondige renovatie van een groot aantal woningen en om sloop van woningen met vervangende nieuwbouw. Met het verbeteren van de woningen en de woonomgeving willen bewoners en betrokken organisaties dat de Militaire wijk ook voor de toekomst een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te leven.


Deze foto ontvingen we van het resultaat na plaatsing.