Inloggen

Vleermuiskasten zijn ongevaarlijk

U heeft het misschien ook wel gehoord: het Corona-virus is van vleermuizen op mensen overgedragen. Maar niet door vleermuizen die in Nederland voorkomen! De soorten die de besmetting hebben overgedragen komen alleen voor in Zuid-Azië en in Zuidoost-Azië.  Niet in Europa. Er is ook geen contact tussen deze populaties.

Vleermuizen in Nederland (en Europa) veroorzaken dus geen besmetting. Besmetting vindt vooral plaats door inademing van uitgehoeste vochtdruppeltjes van besmette mensen. Soms ook door het aanraken van besmette voorwerpen.

Wettelijke verplichting vleermuiskasten
Bij verschillende soorten werkzaamheden kan het zijn dat we de leefwereld van beschermde planten en dieren verstoren. Bijvoorbeeld bij gepland onderhoud aan of verduurzaming van uw woning. De Wet Natuurbescherming verplicht ons om hiervoor maatregelen te nemen. Zo moeten we altijd onderzoek doen naar de aanwezigheid van vogels en vleermuizen. Als deze in het gebied worden aangetroffen, moeten we tijdelijke of permanente huisvesting voor deze dieren verzorgen. In het geval van vleermuizen plaatsen wij dan vleermuiskasten aan of in gevels in de directe omgeving.

Omdat vleermuizen het coronavirus niet bij zich dragen, verwijderen wij deze kasten niet. We plakken de kasten ook niet af. Goed om te weten dus, dat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken!