Inloggen

Ruim 130.000 nieuwe woningen in Noord-Brabant met woondeals

Samen met 37 andere woningcorporaties, 56 gemeenten en provincie Noord-Brabant we een handtekening gezet onder 4 regionale woondeals voor Brabant. Het doel is om tot en met 2030 ruim 130.600 woningen te bouwen in de provincie.

Wat staat er in de woondeals?

In de woondeals staat hoeveel woningen erbij komen in iedere regio en gemeente. Van de 130.000 woningen is twee derde een betaalbare woning. 40% van de nieuwbouw is bedoeld voor middeninkomens. Er zijn specifieke afspraken gemaakt over verschillende aandachtgroepen, zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners of studenten. Daarnaast maakten de partijen afspraken over de bouw van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen. Hierbij is circulariteit en duurzaam bouwen in elke Woondeal een belangrijk uitgangspunt.

Goede samenwerking om de woningbouw te versnellen

Voor de uitvoering van de woondeals werken het Rijk, de provincie, gemeenten en woningcorporaties intensief samen. Expertise en denkkracht wordt optimaal ingezet om de woningbouw te versnellen. Er worden prioriteiten gesteld, samenwerkingen ingezet en oplossingen voor knelpunten gezocht.

Gezamenlijke verplichting richting alle woningzoekenden in Noord-Brabant

Harrie Windmüller namens de Brabantse woningcorporaties: “De regionale woondeal is de start van een intensievere, en bredere samenwerking om méér sociale en betaalbare woningen te realiseren. Duurzaam en voor alle doelgroepen in onze regio. De regionale woondeal zien we dan ook als een serieuze gezamenlijke verplichting richting alle woningzoekenden in Noord-Brabant.”

Trots na een intensief traject

Liselotte Franssen, wethouder Wonen van de gemeente Goirle: “Ik ben trots dat we er na een intensief traject met zijn allen zijn uitgekomen. We zien het als een gezamenlijke inspanning om ieder onze bijdrage te leveren en daarom hebben we gezamenlijk onze handtekening gezet onder deze woondeal.”