Inloggen

Voor de zomer onderzochten we wat voor beeld onze omgeving van ons heeft. Klopt het beeld dat onze klanten en partners hebben met het beeld dat we van onszelf hebben? En waarin kunnen we verbeteren of onze klanten nog beter van dienst zijn?
4 jaar geleden deden we hetzelfde onderzoek. We kunnen daardoor vergelijken of en hoe het beeld van Leystromen in deze periode is veranderd.

Spontane reacties
Het onderzoeksbureau vroeg aan onze klanten en partners om spontane reacties over Leystromen. Dat leverde een positief beeld op. Onze klanten noemden bijvoorbeeld ‘goed’, ‘betrouwbaar’ en ‘goede service’ als opvallende kenmerken. En bij partners sprongen ‘meedenkend’, ‘betrokken’ en ‘oplossingsgericht’ eruit.

Klanten
Bijna de helft van de klanten die meededen aan het onderzoek, vindt dat we het over het algemeen ‘uitstekend’ tot ‘goed’ doen. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Een kleine 20% van de ondervraagden vindt dat we het echt beter kunnen doen. We scoren het best op de onderwerpen klantgericht en verbindend. Duurzaamheid en het beheer van onze woningen kunnen beter.

Partners
Onze partners vinden dat we het echt beter doen dan 4 jaar geleden. Twee derde van de ondervraagden vindt dat we het uitstekend tot goed doen. Vier jaar geleden was dat nog een derde. Onze partners vinden dat we op alle onderwerpen goed scoren. Ze zijn het meest tevreden over de onderwerpen verbindend en transparant.

Hoe nu verder?
We gebruiken de resultaten van het onderzoek om onze dienstverlening verder te verbeteren. Natuurlijk blijven we daarbij in gesprek met onze klanten. Want dat leidt tot de beste resultaten!