Inloggen

Gemeenten, huurdersverenigingen en Leystromen maken afspraken voor de komende jaren

In de prestatieafspraken hebben de 6 gemeenten, de 3 huurdersverenigingen en Leystromen hun gezamenlijke doelen voor de jaren 2018 tot en met 2021 vastgelegd.

Het gaat om concrete afspraken die bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid.
Voor elke gemeente maakten we afspraken over omvang en onderhoud van de woningvoorraad, over duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid.
Benieuwd welke afspraken gemaakt zijn? Bekijk dan de prestatieafspraken op onze website.