Inloggen

Ondernemingsplan geactualiseerd

Het vorige ondernemingsplan van Leystromen liep tot en met 2019. Het afgelopen jaar hebben we daarom onze koers tegen het licht gehouden. Daarbij betrokken we ook het beeld dat onze stakeholders en klanten van ons hebben. Uit de visitatie (2018) en imago-onderzoek (2019) bleek eerder dat onze omgeving positief is over Leystromen. En afgelopen najaar bleek uit gesprekken die we voerden met de gemeenten in ons werkgebied dat zij ook graag zien dat wij op de ingeslagen weg verder gaan. En dan doen we zeker!

In het ondernemingsplan 2020 - 2022 ligt de focus op de volgende thema's:
Goed Wonen
Huurder Centraal
Midden in de Maatschappij

Benieuwd naar het geactualiseerde ondernemingsplan? Op onze website leest u er alles over!