Inloggen

Leystromen neemt 48 woningen van WSG over

Acht woningcorporaties in West- en Midden-Brabant nemen bezit WSG over.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft een positief besluit genomen over de saneringsaanvraag van woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg. WSG heeft nu toestemming gekregen om haar woningbezit met de bijbehorende leningen over te dragen aan 8 corporaties uit de regio. Leystromen neemt 48 appartementen met bijbehorende parkeerplaatsen van WSG over.

Stichting WSG uit Geertruidenberg kwam in 2011 in grote financiële moeilijkheden. De toenmalige leiding van WSG kocht buitensporig veel grondposities en moest daarvoor enorme leningen afsluiten. De inkomsten van de corporatie waren op een gegeven moment te laag om aan haar enorme financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Corporaties uit de regio, waaronder Leystromen, ontwikkelden samen een ‘puzzelmodel’. Deze week kwam hiervoor de goedkeuring van het ministerie. De corporaties Alwel, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier en Woonvizier nemen alle woningen én de daarbij behorende schulden over van WSG.

Voor Leystromen gaat het om 48 woningen met evenveel parkeerplaatsen.

De verwachting is dat eind 2018 alle woningen worden overgedragen aan de corporaties. WSG wordt daarna opgeheven.