Inloggen

Er zijn te weinig betaalbare woningen in Nederland. Woningzoekenden moeten vaak lang wachten op een woning, wonen te duur, te klein of tijdelijk. En corporaties betalen alleen al dit jaar 1,7 miljard aan het rijk om de staatsschuld te verminderen. Dat klopt niet en daar zijn wij het dan ook principieel mee oneens!

Net als alle woningcorporaties betaalt Leystromen veel geld aan de Belastingdienst voor de verhuurdersheffing. Vorige week hebben we daarvoor onze bijdrage van 8,4 miljoen overgemaakt.

Van dat geld zouden we bijvoorbeeld ook 500 woningen kunnen verduurzamen of 45 nieuwe huizen per jaar kunnen bouwen. Dat is nodig want steeds meer mensen zoeken een woning. Wij steunen daarom de landelijke actie tegen de verhuurdersheffing: #ikwileenhuis

#ikwileenhuis
Net als 180 andere corporaties vragen wij aan mensen hun verhaal te delen. Heeft u geen woning of lukt het steeds maar niet om een andere woning te vinden? Geef de wooncrisis een gezicht en deel uw verhaal op www.wooncrisis.nl. Of plaats een bericht op social media met #ikwileenhuis en/of #wooncrisis.