Inloggen

Op zoek naar oplossingen voor het woningtekort

Hospitaregeling
Woningzoekenden moeten meestal heel lang wachten voor ze aan de beurt zijn voor een woning. Met alleen het bouwen van nieuwe woningen lossen we dit probleem niet op. Daarom zoeken we ook op andere manieren naar oplossingen. Eén van die manieren die we onderzoeken is: de hospitaregeling. U laat dan iemand inwonen als u een slaapkamer heeft die u niet gebruikt.

In de kinderschoenen
Samen met gemeenten onderzoeken we of en hoe we de hospitaregeling kunnen inzetten. We zijn zorgvuldig aan het uitzoeken wat dit precies betekent voor onze huurders, voor de gemeenten en voor ons. En wat en hoe we dit het beste kunnen regelen. We hebben nog niet het antwoord op alle vragen. Dit kost tijd om het goed uit te zoeken. Maar we vinden het belangrijk om open te staan voor alle oplossingen.

Huurderspanel
Via ons huurderspanel weten we al dat er belangstelling is voor de hospitaregeling. We vroegen in het panel wie meer informatie wil over de regeling. Bijna 2.000 bewoners deden mee aan ons huurderspanel. Meer dan 100 mensen gaven aan dat zij wel informatie willen over de hospitaregeling.

Meer weten? Kom dan naar een informatieavond
Op 21 en 28 mei organiseren wij informatieavonden over de hospitaregeling. Dit doen we samen met bemiddelingsbureau Mijn Woongenoot. Dit bureau heeft veel ervaring met het ondersteunen van hoofdhuurders en tijdelijke huurders.

Aanmelden informatieavonden hospitaregeling
Wilt u een van de informatieavonden bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via het mailadres: info@leystromen.nl. Geeft u meteen aan welke avond u komt en met hoeveel personen?

 • Informatieavond Hilvarenbeek 21 mei
  Tijd:      19:00 - 21:00 uur (Inloop vanaf 18:45 uur)
  Locatie:  Cultureel Centrum Elkerlyc, Achter het Raadhuis 2, Hilvarenbeek
  Graag aanmelden vóór 15 mei via info@leystromen.nl.

 • Informatieavond Rijen 28 mei
  Tijd:      19:00 - 21:00 uur (Inloop vanaf 18:45 uur)
  Locatie:  Cultureel Centrum De Boodschap, Nassaulaan 62-64, Rijen
  Graag aanmelden vóór 22 mei via info@leystromen.nl.

We hopen u op een van de avonden te zien!