Inloggen

Het vinden van een huurwoning is niet makkelijk. Er komen veel minder woningen vrij dan er gevraagd worden. En elke woning die vrijkomt, mag alleen worden toegewezen via bepaalde spelregels.

Aansluiting bij WiZ
Een kleine 2 jaar geleden sloot Leystromen zich aan bij WiZ. Kort daarna sloot ook Casade (Loon op Zand, Waalwijk, Dongen) aan. Sinds die tijd adverteren wij onze woningen via de website van WiZ. Het idee daarachter is dat woningzoekenden op één plek terecht kunnen voor een groot aanbod aan woningen in Midden-Brabant. Makkelijker en veel meer keuze.

Toch maakte een deel van de woningzoekenden uit ons werkgebied zich zorgen. Komen Tilburgers nu niet naar onze gemeenten? En moeten wij dan nog langer wachten op een woning in onze ‘eigen’ gemeenten. Dat waren vragen die ons regelmatig gesteld werden. Nu we een tijd aangesloten zijn bij WiZ kunnen we daar (gedeeltelijk) een antwoord op geven.

Zoektijd
Wij meten continu hoelang de zoektijd voor een woning is. Dat is de tijd vanaf het moment dat een woningzoekende voor het eerst reageert op een woning tot het moment dat een woning wordt aangeboden aan deze woningzoekende. Sinds de aansluiting bij WiZ is de gemiddelde zoektijd ongeveer 8 maanden (afhankelijk van factoren zoals inschrijfduur, specifieke woonwensen, inkomen of gezinssamenstelling). Dat is iets minder dan voor de aansluiting bij WiZ: 8,5 maanden. Maar omdat woningzoekenden pas 2 jaar via WiZ een woning zoeken, is het ook wel logisch dat de zoektijd ongeveer stabiel is.

Verhuisbeweging
En hoe zit het dan met huishoudens van ‘buiten’? Komen er meer mensen uit Tilburg of uit het werkgebied van Casade in ‘onze’ gemeenten wonen? Het antwoord daarop is: ja. Maar het merendeel van onze woningen gaat naar huishoudens uit ons werkgebied. En de aantallen vallen mee. Maar ook meer huishoudens uit ‘onze’ gemeenten gaan naar Tilburg en (in mindere mate) naar het werkgebied van Casade.
Landelijk zien we dat mensen sowieso minder verhuizen. Dat betekent dat inschrijfduur en zoektijden oplopen. En dat is vervelend! Er is wel een effect van de aansluiting bij WiZ. Maar het effect is niet zo groot als sommige woningzoekende vreesden.

Advies voor woningzoekenden
Als u op zoek bent naar een woning, hebt u niet zoveel aan dit verhaal. U wilt gewoon een woning die bij u past in een gemeente waar u prettig kunt wonen. Onze aansluiting bij WiZ kan uw kansen groter óf kleiner maken. De keuze is groter maar er is ook een grotere groep woningzoekenden. Dat laatste kunnen we niet voor u oplossen, want ook zonder WiZ is de groep woningzoekenden groter. Maar wij kunnen u wel een advies geven. Hoe vaker u actief op een woning reageert, hoe groter de kans dat u op redelijke termijn iets vindt wat bij u past. En als u op de website van WiZ invult wat uw wensen zijn, krijgt u vanzelf een tip als zo’n woning vrijkomt. Dat maakt het makkelijker om snel te reageren op een woning naar uw wens!