Inloggen

Energielabels

In 2021 had 56% van onze woningen een energielabel B of hoger. Dat is bijna 10% meer dan het jaar daarvoor.

Onze ambitie is dat eind 2023 onze hele woningbezit gemiddeld energielabel B heeft. In 5 van de 6 gemeenten in ons werkgebied is dat al zo. Alleen in de gemeenten Oisterwijk is het gemiddelde energielabel C. Maar daar zitten we ook al dicht tegen een gemiddeld label B aan.

A++

1 %

A+

3 %

A

31 %

B

21 %

C

31 %

D

7 %

E

4 %

F

2 %

G

0 %

onbekend

0 %