Inloggen

Drukbezochte informatieavond nieuwbouwplan Molenpark

Omwonenden van het nieuwbouwplan Molenpark in Goirle waren maandag 5 februari uitgenodigd voor een inloopavond. Er was veel belangstelling voor deze bijeenkomst in het gemeentehuis van Goirle. Bijna 100 mensen hadden zich aangemeld. Zij konden de eerste schetsen van het stedenbouwkundig plan zien. Er was volop de gelegenheid om vragen te stellen. Ook konden zij opmerkingen en aandachtspunten opschrijven.

Nieuwbouw Molenpark
Het plan bevat ca. 51 woningen en bestaat uit een mix van sociale en middeldure huurwoningen, betaalbare koopwoningen en koopwoningen in de vrije sector. Het gaat hierbij om rijwoningen, semibungalows klein en groot, geschakelde en vrijstaande woningen. De locatie van de nieuwbouw ligt ten oosten van het Molenpark in Goirle.

Ontwikkeling van de locatie
De gemeente Goirle, woningcorporatie Leystromen en Van der Weegen Bouwontwikkeling werken samen bij de ontwikkeling van deze locatie. Het architectenbureau Bedaux de Brouwer stelt een stedenbouwkundig schetsontwerp op. Het ontwerp wordt pas verder uitgewerkt bij een positief besluit voor deze ontwikkeling. De inbreng van de omwonenden is daarbij erg belangrijk. Tijdens deze avond hebben we geïnventariseerd wie interesse heeft om mee te denken.