Inloggen

Bouwen voor de toekomst in Baarle-Nassau

Gisteren was een feestelijke dag: Thebe en Leystromen bezegelden de bouw van 60 appartementen voor de zorg, een Gasterij en 24 seniorenappartementen door officieel de grondruil te bekrachtigen.

Woonzorgcentrum Janshove van Thebe is aan vernieuwing en uitbreiding toe. Om de uitdagingen van de toenemende vergrijzing en de daarmee stijgende hulpvraag van mensen aan te kunnen, bouwt Thebe 60 nieuwe woningen voor ouderen met een zorgvraag (nu: 40). Een gloednieuw, toekomstbestendig woonzorgcentrum zal dit worden. Mét inloopfunctie voor de buurt. Leystromen wil haar sociale voorraad in Baarle-Nassau vergroten met 24 sociale huurappartementen voor de senioren.

Voor de nieuwbouw ruilen de buren (Thebe en Leystromen)  van perceel. Eerst gaat Thebe zorgappartementen bouwen op het perceel aan de Rector van de Broekstraat. Zo kunnen de huidige bewoners van Janshove zonder al te veel overlast straks naar hun nieuwe woning verhuizen. Daarna wordt het oude pand gesloopt en wordt hier onder meer de Gasterij gebouwd en de 24 huurappartementen van Leystromen (De Croon II).

In de nieuwbouw van Janshove wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de buurtfunctie, die in het dorp erg belangrijk, is. Janshove is nu ook al een zogenaamd “Huis van de wijk”, met de Gasterij in de nieuwbouw wordt de sociale functie verder vergroot. Deze Gasterij wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met Leystromen en de gemeente Baarle-Nassau. Dorpsbewoners en bezoekers zijn altijd welkom en kunnen gebruik maken van verschillende voorzieningen en activiteiten.

Naar verwachting wordt begin 2023 gestart met de bouw. Het nieuwe woonzorgcentrum zou dan klaar zijn in 2024. De realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum is in handen van SMT Bouw & Vastgoed. In de tweede fase wordt de Gasterij en de Croon II gebouwd.