Inloggen

Bijzondere verhuringen

Leystromen heeft een maatschappelijke taak om ook woningen te verhuren aan bijzondere doelgroepen. Het gaat bijvoorbeeld om woningzoekenden via de urgentiecommissie of die uitstromen uit de maatschappelijke opvang (contingent).

Daarnaast verhuren we woningen aan vergunninghouders. Gemeenten in ons werkgebied krijgen van de Rijksoverheid een taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Leystromen maakt elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersverenigingen over de huisvesting van deze doelgroepen.

In 2021 verhuurden we 40 woningen aan vergunninghouders en 25 woningen via contingent, maatwerk en urgentie.