Inloggen

Bijzondere verhuringen

Leystromen heeft een maatschappelijke taak om ook woningen te verhuren aan bijzondere doelgroepen. Het gaat bijvoorbeeld om woningzoekenden via de urgentiecommissie en die uitstromen uit de maatschappelijke opvang (contingent).

Daarnaast verhuren we woningen aan vergunninghouders. Gemeenten in ons werkgebied krijgen van de Rijksoverheid een taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Leystromen maakt elk jaar afspraken met onder andere gemeenten over de huisvesting van deze doelgroepen.

In 2022 verhuurden we 40 woningen aan vergunninghouders en 28 woningen via contingent, maatwerk en urgentie.