Inloggen

Aan het woord: Marie-Thérèse Dubbeldam

Beste overheid, laat corporaties hun werk doen. Schaf de verhuurdersheffing af. Dat geld is hard nodig voor betaalbare woningen in leefbare en veilige wijken voor héél veel mensen in Nederland.

Verhuurdersheffing
Misschien hoorde u erover in de media: de verhuurdersheffing. Wat is dat eigenlijk? Het is een belasting die corporaties moeten betalen aan de overheid. De heffing bestaat sinds 2013. We hebben er niks over te zeggen; elk jaar krijgen we simpelweg een rekening met betaalverplichting. En het gaat niet om een klein bedrag. Leystromen betaalde bijna 9 miljoen euro in 2020. Sinds 2013 betaalde Leystromen in totaal liefst 56,3 miljoen euro en droegen de corporaties in Nederland samen meer dan 11 miljard euro af aan de overheid. Dat bedrag wordt helaas niet besteed aan volkshuisvesting. Het geld verdwijnt in de pot algemene middelen. Dat is niet uit te leggen in een tijd van grote woningnood. En het voelt ook erg oneerlijk. De heffing is er namelijk alleen voor sociale verhuurders. Niet voor verhuurders van dure huurwoningen.

Afschaffen
Ik vind dat de verhuurdersheffing afgeschaft moet worden. Het klopt gewoon niet! Aan de ene kant moeten we betalen aan de overheid. En aan de andere kant krijgen we van diezelfde overheid een steeds zwaardere opdracht. Om te beginnen is er de vraag om te bouwen. Terecht! Er is grote behoefte aan betaalbare woningen. Voortdurend zijn we daarover in gesprek met gemeenten in ons werkgebied. Onze handen jeuken en we doen wat we kunnen. Maar er is meer. Verduurzamen van de bestaande woningen staat minstens zo hoog op de agenda. De overheid dringt daarop aan en het is nodig dat woningen van het gas afgaan. Dat willen wij ook en we willen voort. Ondertussen werken we aan renovatieprojecten, vernieuwen we keuken, badkamer en toilet in woningen en investeren we in leefbare buurten en in wonen met zorg. Klanten hebben immers recht op goed, veilig en betaalbaar wonen! Dat blijft het belangrijkste deel van onze opdracht.

Keuzes maken
Gelukkig is Leystromen financieel gezond. Maar net als iedereen kunnen we elke euro maar 1 keer uitgeven. Dat betekent puzzelen met geld, keuzes maken en ondertussen die enorme heffing betalen. Geld dat we hadden kunnen besteden aan nieuwbouw, verduurzaming of verbeteren van de leefbaarheid in onze buurten. Als sociale verhuurder zijn we niet bezig met luxe kwesties. We werken aan kwaliteit van wonen en leven voor nu en voor de toekomst. Ook dan willen we fijne en betaalbare woningen bieden. De heffing moet stoppen, in het belang van ons allemaal.