Inloggen

Beekdal Oisterwijk

Nabij het centrum van Oisterwijk, bevindt zich de voormalige sportaccommodatie De Leye. Met de verplaatsing en het gereedkomen van de sportaccommodatie elders, is deze locatie vrij om herontwikkeld te worden. De gemeente Oisterwijk is voornemens om deze locatie te gaan ontwikkelen onder het concept “wonen met zorg – zorg met wonen” met de naam “Beekdal park”.

Er is samenwerking gezocht met Thebe (De Vloed) die al naast deze locatie actief is voor aanvulling van de zorgwoningen. Met Leystromen voor het invullen van het sociale programma. Voor de nog te ontwikkelen koopwoningen wordt later een marktpartij (concept-/ projectontwikkelaar) gezocht door de gemeente.

Leystromen is voornemens op deze locatie 25 huurwoningen toe te voegen aan haar bezit, bestaande uit 10 starterswoningen en 15 seniorenwoningen. Het betreft alleen appartementen.

Verwachte start bouw
2023
Verwachte start verhuur
2024
Verwachte oplevering
2024

Doelgroep
Starters en senioren

Interesse
Heeft u belangstelling om in 1 van deze woningen te wonen? Stuur dan een e-mail naar info@leystromen.nl onder vermelding van Beekdal. Wij houden u dan vrijblijvend op de hoogte van dit project. Houd u er rekening mee dat u voor een huurwoning ingeschreven moet zijn als woningzoekende bij Woning in Zicht?

Lees verdere informatie over Beekdal in de brochure.