Inloggen

Beekdal Oisterwijk

Vlakbij het centrum van Oisterwijk, bevindt zich de zich de zich de voormalige sportaccommodatie De Leye. Met de verplaatsing en het gereedkomen van de sportaccommodatie oudsten, is deze locatie vrij voor herontwikkeling. De gemeente Oisterwijk wil deze locatie herontwikkelen onder de naam Beekdalpark. In de herontwikkeling staat 'wonen met zorg - zorg met wonen' centraal.

De gemeente heeft samenwerking gezocht met Thebe (De Vloet); deze organisatie heeft al zorgwoningen naast de locatie Beekdalpark. De gemeente Oisterwijk zoekt nog een partner/marktpartij voor de te ontwikkelen koopwoningen. 

Leystromen is betrokken bij de (voorgenomen) bouw van 25 sociale huurwoningen: 10 startersappartementen en 15 appartementen voor senioren. 

Verwachte start bouw
2023
Verwachte start verhuur
2024
Verwachte oplevering
2024

Doelgroep
Starters en senioren

Lees meer over Beekdal in de brochure .

Houdt u er rekening mee dat u voor een huurwoning ingeschreven moet zijn als woningzoekende bij Woning in Zicht?