Inloggen

Vleermuizenkasten en vogelkasten

Bij verschillende soorten werkzaamheden kan het zijn dat we de leefwereld van beschermde planten en dieren verstoren. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw, gepland onderhoud of verduurzaming van uw woning. De Wet Natuurbescherming verplicht ons om hiervoor maatregelen te nemen. Zo moeten we altijd onderzoek door een ecoloog laten doen naar de aanwezigheid van gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Als de vogels of vleermuizen in het gebied worden aangetroffen, moeten we tijdelijke of permanente huisvesting voor deze dieren verzorgen. In dat geval plaatsen wij vleermuiskasten of vogelkasten aan of in gevels in de directe omgeving. De ecoloog bepaalt hoeveel kasten we moeten plaatsen.

Gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen zijn ongevaarlijk voor de gezondheid. Zij brengen geen ziekten over. De uitwerpselen van de dieren zijn minimaal. Zij eten alleen insecten waardoor de uitwerpselen slechts uit een kleine hoeveelheid stof bestaan.

Omdat we wettelijk verplicht zijn om de vogelkasten en vleermuiskasten te plaatsen, is het niet toegestaan om de kasten dicht te maken of te verwijderen. Wanneer een klant dat toch doet, zullen wij de kosten van het herstel op de bewoner verhalen.