Inloggen

Aanvraag inwonen/samenwonen

Gefeliciteerd! U gaat samenwonen. Samenwonen kunt u doen samen met uw partner, maar dat kan ook met een vriend of vriendin (inwoning). Deze informatie moet u doorgegeven aan Leystromen.

De persoon die bij u komt inwonen heeft niet dezelfde rechten als u. Bij inwonen of samenwonen wordt de persoon die inwoont niet op het huurcontract bijgeschreven. Gaat u als hoofdhuurder bijvoorbeeld verhuizen, dan heeft de inwonende geen rechten en moet ook verhuizen.

Alleen ingevulde aanvragen voorzien van alle bijlagen worden in behandeling genomen. Bij de aanvraag upload u een Verhuurdersverklaring van de verhuurder van uw toekomstige inwoner. Houd deze alvast bij de hand. In deze verklaring geeft de huidige verhuurder aan dat er geen sprake is van huurachterstand of overlast. Is uw inwoner huurder van ons, dan hoeft hij of zij geen verhuurdersverklaring in te vullen.

Na 2 jaar samenwonen mag u medehuurderschap aanvragen. Na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt de inwoner automatisch medehuurder.