Inloggen

Aanvraag medehuur

Bij medehuur krijgt degene die bij u inwoont dezelfde rechten en plichten als u. Voor medehuur vraagt u toestemming aan Leystromen. Alleen ingevulde aanvragen voorzien van alle bijlagen worden in behandeling genomen. Als bijlage wordt u onder meer te uploaden: een akkoordverklaring ondertekend door u en de kandidaat medehuurder. Houd deze alvast bij de hand.