Disclaimer

Het openen, doorbladeren en/of inloggen van de website, het huurdersportaal en het woningzoekendenportaal van Leystromen,  gevestigd te Rijen of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven voorwaarden. 

Leystromen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen.

Website, huurdersportaal, woningzoekendenportaal

 • Leystromen spant zich in om de inhoud van de webpagina en de portalen regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat informatie tijdelijk niet actueel is. 
 • Leystromen kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die wordt aangeboden via de weblinks. 
 • Aan de inhoud van de site kunt u geen rechten ontlenen. 
 • Leystromen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina of weblinks te kunnen raadplegen. 
 • Deze website wordt beschermd door copyright en is het exclusieve eigendom van de Leystromen. 
 • Leystromen stemt toe dat u de Leystromen-website op uw computer doorneemt of kopieën van deze pagina’s afdrukt voor uw persoonlijk gebruik. Overige reproductie, overdracht of verdeling van het geheel of een deel van de informatie, illustraties en de broncode op de website is verboden tenzij Leystromen u vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
 • Door ons per e-mail gegevens te bezorgen, verplicht u zich tot alle redelijke inspanningen om virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens u de e-mail naar Leystromen verstuurt. 
 • U stemt ermee in dat Leystromen uw contactgegevens registreert voor haar toekomstige communicatiedoeleinden. Leystromen mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. 

E-mail

 • Leystromen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Informatie die u per e-mail van Leystromen ontvangt, is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en eventuele bijlagen aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te verwijderen en vernietigen. 
 • Gebruik van informatie in e-mails door anderen dan geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Leystromen. 
 • Leystromen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
 • Leystromen is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of eventuele bijlagen. 
 • Leystromen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van e-mails.