Inloggen

Huurderspanel

Denkt u met ons mee?

Leystromen luistert graag naar haar bewoners! Wij zijn benieuwd naar uw mening en wensen over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de buurt waarin u woont, over onze dienstverlening en over onderwerpen waar we beleid over gaan maken.

Daarom hebben we een digitaal huurderspanel opgericht. Maximaal 4 x per jaar sturen we een digitale vragenlijst naar huurders waarvan wij een e-mailadres hebben. Wij vragen dan uw mening over onderwerpen waar u als huurder mee te maken heeft.

Meedoen is makkelijk. U ontvangt een e-mail met een link naar de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt maar een paar minuten. Door mee te doen, laat u ons weten wat u van een onderwerp vindt. Iedereen die meedoet ontvangt ook de resultaten. Ook laten we u weten wat Leystromen met de resultaten doet. Natuurlijk kunnen we het niet iedereen naar de zin maken. Niet alle bewoners hebben dezelfde wensen. En soms zijn wensen voor Leystromen niet haalbaar of betaalbaar. Daar zijn we dan natuurlijk gewoon duidelijk en eerlijk over.


Is uw e-mailadres bij ons bekend?

U hoeft zich niet aan te melden voor het huurderspanel. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u vanzelf een uitnodiging als we weer een vragenlijst versturen.

Is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend? Of is uw e-mailadres pas veranderd? Geef het aan ons door. Dan kunt u volgende keer ook meedoen aan het huurderspanel. U kunt dit doen telefonisch doen via 088 031 33 00 of via info@leystromen.nl.

 

Huurderspanel oktober 2023: Iemand laten inwonen, iets voor u?

Woningzoekenden moeten meestal heel lang wachten voor ze aan de beurt zijn voor een woning. Met alleen het bouwen van nieuwe woningen lossen we dit probleem niet op. Daarom zoeken we ook op andere manieren naar oplossingen. Eén van die manieren zou kunnen zijn dat u iemand laat inwonen als u een slaapkamer heeft die u niet gebruikt. Wij zijn benieuwd of u daarover zou willen nadenken.

Als u e-mailadres bekend is bij ons, ontvangt u een korte vragenlijst hierover. Uiterlijk 2 weken na het sluiten van de vragenlijst, kunt u hier de resultaten vinden.

Resultaat huurderspanel: Iemand laten inwonen

Bijna 2.000 bewoners deden deze keer mee aan ons huurderspanel. Daar zijn we echt heel blij mee! We waren benieuwd of huurders zouden willen nadenken over de mogelijkheid om iemand te laten inwonen. Dat zou kunnen als iemand een slaapkamer heeft die niet gebruikt wordt. Daar hebben we natuurlijk eerst naar gevraagd.

Ruim 30% van de bewoners die deze vraag beantwoordden, liet ons weten een slaapkamer over te hebben. Van deze groep mensen wil meer dan 10% erover nadenken om deze kamer te verhuren. En ruim 30% wil daar misschien wel over nadenken.

Verder gaven meer dan 100 mensen aan wel interesse te hebben in een bijeenkomst. We verwachten dat we in het eerste kwartaal van volgend jaar een bijeenkomst hierover te organiseren. Huurders die hun contactgegevens hebben ingevuld, ontvangen daarvoor vanzelf een uitnodiging.


Huurderspanel maart 2023: Denkt u mee over ons nieuwe ondernemingsplan?

Deze keer vragen we u om ons te laten weten wat u belangrijk vindt voor ons nieuwe ondernemingsplan. Dat is een plan waarin we voor de komende 4 jaren in grote lijnen vastleggen wat onze koers wordt. Maar dat kunnen wij niet natuurlijk niet alleen bedenken. Daar hebben we u als bewoner bij nodig! Wij willen graag van u weten welk onderwerp u het belangrijkst vindt.  

Als uw e-maildres bekend is bij ons, ontvangt u eind februari/begin maart van ons een korte vragenlijst. In een paar minuten kunt u ons laten weten wat u belangrijk vindt. Uiterlijk 2 weken na het sluiten van de vragenlijst laten wij u het resutaat van de enquete weten.

Resultaat huurderspanel ondernemingsplan

We vroegen aan het huurderspanel wat zij belangrijk vinden voor ons nieuwe ondernemingsplan. Maar liefst 1.700 huurders gaven hun mening. Fijn dat zoveel huurders met ons mee denken!

Wat vindt u belangrijk?

Het ondernemingsplan geeft de koers aan voor de komende vier jaar. Wij vinden het belangrijk om te weten welke onderwerpen u als huurder belangrijk vindt. Van de onderwerpen verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid staat verduurzaming met 37% bovenaan. Maar het verschil met de andere twee onderwerpen is klein. Bijna een derde van de huurders gaf aan nieuwbouw en leefbaarheid het belangrijkst te vinden. Daarnaast werd ook onderhoud veel genoemd.

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

Uw bijdrage is onderdeel van het ondernemingsplan. Dit plan helpt ons te bepalen hoe onze toekomst met u als bewoner er uit gaat zien. We verwachten dat we rond de zomer een nieuw plan hebben.


Huurderspanel oktober 2022: Wilt u gebruikmaken van een laadpaal?

Vanaf 2030 mogen er alleen nog maar nieuwe elektrische auto's worden verkocht. Deze auto's rijden niet meer op benzine of diesel, maar bijvoorbeeld op een batterij. Deze kan worden opgeladen aan een laadpaal.

Wij waren benieuwd of u behoefte heeft aan een laadpaal bij u in de buurt. Heeft u al een auto die met een stekker wordt opgeladen? Of overweegt u om die over een tijdje te kopen? En als u (dan) behoefte aan een laadpaal heeft, onder welke voorwaarden zou u dat willen? Wilt u bijvoorbeeld maandelijks een bedrag betalen als Leystromen zou investeren in een laadpaal vlakbij uw woning?

Deze vragen stelden we in ons eerste huurderspanel. Door de antwoorden die onze bewoners ons geven, weten wij of we beleid moeten gaan maken over het plaatsen van laadpalen. En wat voor beleid dan.

‎ 

Resultaat huurderspanel laadpalen

Ruim 1.600 huurders vulden deze eerste peiling van ons huurderspanel in. Dat is ongeveer een kwart van iedereen die de enquête heeft ontvangen. Daar zijn we heel blij mee! Hieronder leest u de resultaten.

Heeft u een auto die wordt opgeladen met een stekker?

  • Ja (3%)
  • Nee (97%)

Denkt u binnen een 5 jaar een auto te kopen die wordt opgeladen met een stekker?

  • Ja (16%)
  • Nee (48%)
  • Weet ik niet (36%)

Als Leystromen investeert in een laadpaal bij u in de buurt, wilt u daaraan maandelijks betalen? En hoeveel dan?

  • Ja, 15 tot 20 euro (6%)
  • Ja, 20 tot 25 euro (2%)
  • Ja, 25 tot 30 euro (1%)
  • Nee (38%)
  • Dat weet ik nog niet (53%)

Tot welke conclusie is Leystromen gekomen?

De uitslag van het huurderspanel laat zien dat de meeste bewoners op korte termijn nog geen laadpaal nodig hebben. Op de wat langere termijn wordt de behoefte aan laadpalen wel groter.

Leystromen doet daarom de komende 2 jaren zelf nog niets met laadpalen bij bestaande woningen. Heeft u nu al een auto die elektrisch wordt opgeladen? Dan kunt u die opladen op een openbare parkeerplaats of parkeergarage in uw gemeente. In parkeergarages van Leystromen kunt u geen auto’s opladen.

Woont u in een eengezinswoning met een eigen oprit? Dan kunt u zelf investeren in een eigen laadvoorziening. Dat noemen we een Zelf Aangebrachte Verandering. Die kunt u via onze website aanvragen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Daar vertellen we u graag meer over bij uw aanvraag.

We werken ondertussen onze ideeën uit over wat we na 2 jaar met laadpalen gaan doen.