Inloggen

Woning, woonomgeving en rol bewoners

We organiseerden een bijeenkomst met de bewoners van Rijpperdapad 56 t/m 108 in Oisterwijk.

Eerst gaven we uitleg over activiteiten vanuit Leystromen. We presenteerden 2 kleurvoorstellen voor de wijziging van het schilderwerk van de woningen. En gaven uitleg over de aanpak voor dit schilderwerk. Ook vroegen we bewoners wat zij als aandachts- en verbeterpunten zien.

Bewoners lieten weten dat er aandacht moet zijn voor meerdere stopcontacten in en buiten de woning. Omdat het lastig bleek vanuit de beschikbare foto’s en kleurkaarten een voorstelling van de kleurvoorstellen te maken, is afgesproken dat op 2 woningen proeven worden uitgezet. Daarna krijgen bewoners een aanbieding waarop de kleurkeuze voor het schilderwerk kenbaar gemaakt kan worden.

Verder gaven we een toelichting op het project ‘Groen voor Grijs’. Het gaat hier om wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het vergroenen van de woonomgeving op de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Daarom werden met bewoners  wensen en ideeën geïnventariseerd over groen in de woonomgeving. Wat is goed, wat kan beter en wat is nodig om het groen rondom deze woningen meer als ontmoetingsplek in te richten? Zo brachten bewoners veel ideeën in, zoals:
• samen een bank mozaïeken,
• een pluk- en/of fruittuin,
• een beweegtuin
• containers in het groen integreren
• een jeu de boulebaan
• groen tussen de woonblokken functioneler maken
• een verzamelplek voor plastic zakken
• prullenbakken plaatsen
• afsluiting terrein met hekwerk voor de veiligheid

We kijken dus terug op een nuttige bijeenkomst en danken nogmaals alle aanwezigen!