Inloggen

Wijkcirkel Schutsboomhof van start!

In Hilvarenbeek zijn de gemeente, Leystromen, ContourdeTwern, Farent , MEE en Amarant samen met actieve inwoners gestart met een wijkcirkel in de Schutsboom. Dit initiatief is erop gericht om verbindingen tussen bewoners te versterken en elkaar ook makkelijker te vinden door samen activiteiten op te pakken.
Voor deze wijkcirkel maken we gebruik van het voormalige politiebureau aan de Schuttersweg.

De wijkcirkel landt in De Schutsboom. Hier wonen actieve bewoners die zich inzetten als buurtondersteuner. In november zijn we met de buurtondersteuners en netwerkpartners de wijk in gegaan. Zowel een manager, een stagiaire, onze gebiedsregisseur, een consulent van de gemeente en natuurlijk de buurtbewoners liepen mee.

We hebben bij de bewoners in de Schutsboom aangebeld en gevraagd of ze binnenkort langs willen komen bij de wijkcirkel; een plek om samen te komen voor wijkbewoners en professionals.

De netwerkpartners (Amarant, Contour de Twern, Farent, MEE, RIBW)  leveren uren voor de 'wijkcirkel-coaches'. Zij zullen zich richten op het leggen van verbindingen, het inzetten en zien van krachten en talenten van bewoners, en het aandragen van de bredere thema’s. Thema’s zoals sociale vaardigheden en veiligheid; hoe ga je om met mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben.

De reacties van de mensen waren ontroerend en vooral positief. Een bewoner vertelde in tranen dat ze blij was dat er een plek kwam, omdat ze eenzaam is. Een andere bewoner bleek als hobby fotografie te hebben, en wilde zich inzetten voor de buurt. Verschillende mannen willen graag biljarten, en anderen willen graag een praatje kunnen maken. Weer iemand anders bood aan een mindfulness workshop te willen geven.

De komende periode gaan we het voormalige politiebureau verder inrichten als ontmoetingsplaats. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de beperkingen vanwege Corona. We hopen in het nieuwe jaar veel mooie ontmoetingsmomenten te hebben met en vooral tussen buurtbewoners.