Inloggen

Tijdelijke huurcontracten in Oisterwijk

Om doorstroming te bevorderen en kansen voor woningzoekenden met een korte inschrijftijd te vergroten, experimenteren we met tijdelijke huurcontracten. In Oisterwijk, op de voormalige locatie van basisschool De Wingerd, bouwen we 14 woningen die voor maximaal 2 jaar verhuurd worden. Het gaat om compacte woningen bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

Doorstroming bevorderen
Een goede doorstroming op de woningmarkt is een actueel thema. Met doorstroming wordt bedoeld: het verhuizen van de ene naar de andere woning, waarbij de woning die men verlaat beschikbaar komt voor anderen. Als de doorstroming goed in beweging blijft, vinden woningzoekenden makkelijker een woning die past bij hun wensen en komen ook (goedkopere) woningen vrij voor bijvoorbeeld starters. Binnen de sociale verhuur blijkt doorstroming beperkt, terwijl we woningzoekenden graag een woning bieden die bij hun wensen past. Wanneer mensen met een hogere leeftijd vanuit een eengezinswoning verhuizen naar een senioren appartement bijvoorbeeld, komt de eengezinswoning beschikbaar voor een jong gezin.

Kansen voor woningzoekenden met korte inschrijftijd
Naast het bevorderen van doorstroming, willen we ook kansen bieden aan woningzoekenden met een korte inschrijftijd. We hanteren daarom bijzondere toewijzingscriteria voor deze woningen:
• Er gelden geen specifieke leeftijdsgrenzen
• De woningen worden verhuurd volgens de regels van passend toewijzen.
• Toekomstige bewoners behouden de opgebouwde inschrijftijd als woningzoekende.
• Kinderen worden in principe niet toegestaan.
• Kandidaten voldoen aan een vorm van urgentie/spoed (zgn. Spoedzoekers). Dat betekent dat kandidaten:

  •  in een persoonlijk gesprek beargumenteren waarom hij of zij in aanmerking komt voor de woning. We willen weten wat de dringende reden is en mogelijk vragen we om formulieren die de reden onderbouwen (NB: deze gesprekken kunnen vanwege de omstandigheden online plaats vinden);
  • maximaal 5 jaar ingeschreven staan bij Woning in Zicht;
  • nog geen woning weigerden;
  • niet eerder van een spoedzoekersregeling gebruikt maakten;
  • niet in aanmerking komen voor een andere (voorrangs)regeling;
  • akkoord zijn met een tijdelijk contract van 2 jaar.

Wethouder Ten Brink is blij met de pilot in Oisterwijk. “Doorstroming én woningen voor starters zijn belangrijke thema’s in onze gemeente. Met de pilot doen we ervaringen op en bieden we nieuwe kansen aan verschillende doelgroepen die het nu moeilijk hebben op de woningmarkt in onze gemeente. Wanneer we de doorstroming ook in de sociale huursector op gang krijgen, vergroten we de kansen op een passende woning.”

Informatie over de woningen
Klik hier voor alle informatie over de woningen en een impressie van buiten- en binnenzijde.