Inloggen

Superbuurt 3e prijs!

Superbuurt won 3e (publieks)prijs van de Innovatie Challenge van Aedes!!

Innovatie Challenge
We deden mee aan de landelijke Innovatie Challenge Leefbare wijken en buurten van Aedes (Vereniging van woningcorporaties in Nederland). Een Challenge met een nieuwe aanpak om met corporaties, bedrijfsleven, wetenschap en klanten tot vernieuwende oplossingen te komen voor leefbare wijken. We gingen aan de slag met het thema: Gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Aanpak
Om tot een oplossing te komen, spraken we veel bewoners. Individueel, bij mensen thuis, maar ook in groepsgesprekken die we organiseerden. Zo ontstond het idee van Superbuurt: de app die betrokkenheid in de buurt versterkt en nieuwe buurtinitiatieven aanmoedigt!

Vervolg
We overwegen om Superbuurt te ontwikkelen. Dat is natuurlijk afhankelijk van vele factoren, waar we momenteel een verdere afweging in maken.

Lees meer over Superbuurt: