Inloggen

Deze woningen werden in 1 dag op de bouwplaats in elkaar gezet en zijn zeer energiezuinig.

Aan de Haya van Somerenstraat en het Annie M.G. Schmidtplein in de wijk Vliegende Vennen (Rijen) zijn de sleutels uitgereikt van 15 unieke huurwoningen. Deze woningen werden in de fabriek gebouwd en in 1 dag op de bouwplaats in elkaar gezet. Bovendien zijn de woningen zeer energiezuinig.

Elementen
De woningen zijn volgens een uniek bouwproces gerealiseerd. Daarom werd in oktober 2017 in de fabriek gestart met het maken van de elementen voor de woningen. Elke woning bestaat namelijk uit grote elementen: muren, vloeren, tussenmuren, inclusief ramen, deuren, badkamer en toilet en zelfs de trap. De toekomstige bewoners bezochten zelfs de fabriek om te zien hoe de elementen werden gemaakt. In december kwamen de blokken op een enorme truck naar Rijen. Met een grote kraan werden alle elementen op hun plek gezet. Elke woning was in één dag wind- en waterdicht. Nu nog geen 3 maanden nadat de eerste elementen op de bouw aankwamen zijn de sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners.

Deze nieuwe manier van bouwen is aantrekkelijk: alles is standaard, dus de ontwikkelkosten en kosten van architectuur zijn laag. Ook voorkomt fabricage in de fabriek de invloed van (vertragende) weersomstandigheden. En elke woning kan weer uit elkaar en verplaatst worden. Standaard wil overigens niet zeggen dat de kwaliteit minder is. Die is prima.

Zeer energiezuinig
Behalve dat het hier om een uniek bouwproces ging, zijn de woningen ook bijzonder vanwege de energiezuinigheid. De woningen hebben geen gasaansluiting, worden verwarmd via aardwarmte en zijn zeer energiezuinig: maximaal geïsoleerd met op alle daken volledig geïntegreerde zonnepanelen die voldoende energie opwekken voor elke woning. Zoveel dat er - naast de elektra nodig voor verwarming en ventilatie - nog elektra overblijft voor koken, koelkast, stofzuigen enzovoort. Elke bewoner betaalt aan Leystromen een maandelijkse vergoeding voor een elektrabundel van ruim 2200 kWh per jaar. Uiteraard krijgen de bewoners extra tips en adviezen over hoe zij maximaal energiezuinig kunnen leven in hun nieuwe woning. Zij worden hier actief in begeleid gedurende het eerste jaar van bewoning.

Aantrekkelijk voor kleine huishoudens
De compacte woningen (85 m2) met twee slaapkamers zijn geschikt voor kleine gezinnen. Bewoners kregen de keuze om op zolder een extra kamer aan te laten brengen. Voor degenen die hier niet direct voor kozen, is dit door het reeds aanwezige dakvenster ook in de toekomst eenvoudig te realiseren. Ook de kale huurprijs (onder de laagste huurtoeslaggrens van 592,55 euro) is gunstig voor de kleine huishoudens. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.