Inloggen

Samen met bewoners en gemeente maken we van Rijen Zuid een duurzame en groene woonwijk

Deze maand startte de renovatie van 97 woningen in de militaire wijk in Rijen. Om de wijk te vernieuwen en te verduurzamen gaat er nog veel meer gebeuren.

Zo maken we in goed overleg met bewoners en de gemeente plannen om alle straten, pleinen en openbaar groen opnieuw in te richten. Ook worden 56 nieuwe huurwoningen gebouwd, zoals bijvoorbeeld appartementen. Daaraan is nu en in de toekomst behoefte in de wijk. Om dit te kunnen doen, ontkomen we er niet aan om een aantal huurwoningen te slopen.

Het uitgangspunt is dat alle bewoners in de wijk kunnen blijven wonen. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan komt binnenkort ter inzage. Met de gemeente tekenden we de bijbehorende overeenkomst.

Marie-Thérèse Dubbeldam, bestuurder van Leystromen: “We kunnen deze stappen alleen maar zetten dankzij en met onze bewoners. De basis is in 2019 gelegd met een bewonersadvies. Dit advies hebben we vervolgens samen met bewoners op alle onderwerpen verder uitgewerkt.”

Ook de gemeente spreekt haar waardering uit voor samenwerking. Wethouder Corné Machielsen: “We zetten in op een groene en duurzame woonwijk, waar het goed wonen en leven is voor de bewoners. Daarom is het goed om te zien dat betrokken bewoners meedenken in de werkgroepen om de plannen vorm te geven. Er zijn al veel ideeën en adviezen gedeeld. De toekomst van de wijk en de bewoners is leidend. Vanuit dit algemene belang nemen we de inbreng van bewoners waar mogelijk mee in de plannen.”

Rijen Zuid wordt een duurzame woonwijk. De 97 woningen die worden gerenoveerd, voldoen straks aan energielabel A. Bij de herinrichting van straten en pleinen is groen het uitgangspunt. Zo krijgt de wijk veel meer bomen, struiken, planten en groene parkeerplaatsen.