Inloggen

Prestatieafspraken ABG-gemeenten ondertekend

Op 5 april ondertekenden de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen en Leystromen de prestatieafspraken 2023/2024. In deze afspraken geven gemeenten en de corporatie aan hoe zij gaan samenwerken voor meer betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Afspraken die uit de woondeal komen zijn ook onderdeel van deze nieuwe prestatieafspraken.

Volop bouwplannen voor verschillende huurders
Wethouder Janneke van de Laak: “In Baarle-Nassau vinden voorbereidingen plaats voor de bouw van 24 huurappartementen in het plan De Croon II. Voor het plan Loveren fase 2 onderzoekt Leystromen of er tussen de 20 en 40 huurwoningen kunnen worden gebouwd.”

De drie gemeenten maakten afspraken over woningen voor verschillende doelgroepen. Denk daarbij aan flexibele woonvormen of wonen in combinatie met zorg en/of begeleiding. Wethouder Corné Machielsen: “In Gilze en Rijen gaan we samen met Leystromen onderzoeken of het haalbaar is 50 tot 100 flexwoningen te bouwen.”

“In Alphen worden dit jaar 12 sociale huurwoningen opgeleverd en gaan we samen met Leystromen op zoek naar nieuwe bouwlocaties. Ook onderzoeken we samen de haalbaarheid om 5-10 flexwoningen te bouwen.”, vult wethouder Erik Wilmsen aan.