Inloggen

Op woensdag 20 december ondertekenden de gemeente Oisterwijk, huurdersorganisaties en drie woningcorporaties, waaronder Leystromen, de prestatieafspraken voor 2024. Hierin is veel aandacht voor woningbouwafspraken, wonen en zorg, duurzaamheid en leefbaarheid. 

Samen pakken we de krapte op de woningmarkt aan
Wethouder Eric Logister: “We zetten onze samenwerking als partners in volkshuisvesting ook het komende jaar vol vertrouwen voort. Samen zetten we onze schouders er onder om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. We zetten ons in om voldoende woningen aan te bieden die betaalbaar zijn en in natuurinclusieve, leefbare en gezonde kernen en wijken staan.”  

We verbeteren de doorstroming en de kwaliteit van wonen 
We maken de woningen energiezuiniger. We verduurzamen en/of passen woningen aan een zorgvraag aan. Daarnaast stellen de corporaties beleid op om huurders te laten doorstromen. Ook versterken we de sociale basis in verschillende woonprojecten of buurten door een community builder in te zetten.

Samenwerking
Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Oisterwijk, 3 woningcorporaties (Leystromen, TBV Wonen en Woonveste) en 3 huurdersvertegenwoordigers (stichting Huurders Belangen Leystromen, Huurdersvereniging Heusden en HBO-TBV Wonen/Samen). De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonzorgvisie 2022-2027 en de SRBT woondeal 2023-2030. 

Prestatieafspraken 2024 Oisterwijk