Inloggen

Pilot 'Actie op Geldzaken' in Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk

Met de pilot Actie op Geldzaken bundelen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk samen met Leystromen de krachten om mensen met (beginnende) schulden actief te benaderen en zo grotere problemen te voorkomen.

Samenwerking met zorgverzekeraars CZ en VGZ
Het niet betalen van huur of zorgpremie is vaak een eerste aanwijzing dat iemand financiële problemen heeft. Tijdens de pilot benadert iedere gemeente daarom maandelijks vijf inwoners die een betaalachterstand bij de zorgverzekeraar hebben. Door ook samen te werken met andere partijen die een rol spelen in schuldhulpverlening, wordt voorkomen dat er mensen worden benaderd die al enige vorm van hulp ontvangen.

Zonder hulpvraag
De pilot is gericht op inwoners die zelf nog geen hulpvraag hebben gesteld, maar van wie wel bekend is dat zij een betaalachterstand hebben van drie of vier maanden bij de zorgverzekeraar. Door in een vroeg stadium proactief inwoners met betaalachterstanden te benaderen, is het makkelijker om hulp te bieden: de betalingsproblemen zijn nog te overzien en het aantal schuldeisers zal lager zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de schulden zich opstapelen.

Inwoner staat centraal
Er is geen sprake van een meewerkplicht voor de inwoner die wordt benaderd. Hij of zij heeft de vrijheid om hulp te aanvaarden. De inwoner en het oplossen van zijn of haar problemen staat in de pilot centraal. Financiële problemen komen meestal niet alleen. Daarom zal er naast het inzichtelijk maken van de financiële situatie ook worden bekeken of er aan de inwoner andere ondersteuning kan worden geboden. Hiermee kunnen grotere maatschappelijke kosten worden voorkomen.

Looptijd
De pilot Actie op Geldzaken start eind februari 2019 en duurt een half jaar. Na afloop wordt de pilot geëvalueerd en zal worden bekeken of deze wijze van vroegsignalering structureel kan worden ingebed.