Inloggen

Onderhoud

Wij vinden het belangrijk dat uw woning in goede staat verkeert. Service en kwaliteit staan daarbij voorop. Onze eigen onderhoudsdienst zorgt, samen met andere onderhoudsbedrijven, dat reparaties worden gedaan en storingen worden opgelost.

Niet gepland onderhoud
In 2022 besteedden we ruim 6 miljoen euro aan reparatieonderhoud, renovatieonderhoud en woningaanpassingen vanwege een medische indicatie.
Als bewoners gaan verhuizen, kijken we goed welke reparaties nodig zijn voor we de nieuwe bewoner(s) verwelkomen. Dat noemen we mutatieonderhoud. In 2022 voerden we aan 572 woningen mutatieonderhoud uit voor een bedrag van bijna 4,7 miljoen euro.

Gepland onderhoud
Bij gepland onderhoud gaat het om de grotere klussen die we vooraf goed kunnen plannen. Bijvoorbeeld het vervangen van kozijnen, dakbedekking, cv-ketels, liften en buitenschilderwerk. In 2022 voerden we gepland onderhoud uit aan 2.595 woningen voor een totaalbedrag van ongeveer 12,8 miljoen euro.